תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5096סירוב מתן היתר לבניית קומת מרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5613בקשה לתוספת קומה בבנין, שינויים פנימיים, מרתף ומשטח יציאה מרוצף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5253התנגדות לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5427התנגדות לתוספת בניה על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5354התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5233ערר על אי מתן החלטה
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3809הגדלת זכויות בניה ברח' גרונימן 407/01/2010