תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3550/ 87/ 7פטור מהסדר חניה ברח' פטאי יוסף 18 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3597/ 87/ 7פטור מדרישה בהחלטת רשות רישוי
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3669/ 87/ 7פטור מהסדר חניה - רח' פטאי יוסף 16 תל אביב