תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5555התנגדות לשימוש חורג ממחסן למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5540תוספת בניה ושינויים פנימיים בדירת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5516התנגדות למתן היתר לבניית קומה נוספת וחדרי יציאה לגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 95018תביעת פיצויים בגין תוכנית /1770/א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5173התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת לדירה ובניית מרפסת בקומה א'