תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 06/ 5118התנגדות לאשור תוכנית תא/מק/3593 הרחבת מגרש צבורי עבור בית פרנקפורט הדר יוסף