תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3681/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רחוב גבעתי 4 יד אליהו ת''א