תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3684/ 87/ 7בקשה להיתר בניה תא/ 2094- רח' קוסובסקי 71 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5052סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת קומה