תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3599/ 87/ 7פטור מחיזוק הבנין
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3658/ 87/ 7פטור מתקן חניה - הגולן 32 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3702/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה- רחוב הגולן 122 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5027סרוב מתן היתר להגבהת גדר אחורית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51162היתר לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 04/ 51882סירוב מתן אישור להפקדת תכנית נקודתית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51908היתר להגבהת גובה הגדרות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 52021היתר לתוספת קומה לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 52216התנגדות לתוספת בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5264בקשה לפתיחת פתח בגדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5277בקשה להרחבת דיור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5592תוספת בניה, פרגולה, בריכת שחיה וסככה לרכב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5141בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5225התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש עם מקלט, מחסן , פרגולה וגדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5227ערר על חנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 08/ 5269ערר על תוכנית תא/מק/3722
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5338התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים הכוללים הקטנת פטיו על חשבון שטח שירות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5024התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים הכוללים הקטנת פטיו
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5431סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים ולאישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5232סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3434הסדרת שטחים לבניה ברחוב הגולן 29 , שכ' רמת החייל15/05/2008
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3722רח' הגולן 95, 93, 91 - שכונת רמת החייל17/11/2010