תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5107סרוב קבלת בקשה להיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51906תוספת בניה בצמוד לחזית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5058ערר בקשה לביטול הערת האזהרה בהיתר
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2615/ גמתחם רח' יצחק אלחנן מרכז-מערב07/03/2012
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3702"מתחם המומחה"29/01/2008
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3779"פינס 11 - נווה צדק"15/10/2009