תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית10/ המ/ 27בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, 2532/א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5366התנגדות למעלית פנימית וחדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5060התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים לתק' של 10שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5062התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים לתק' של10 שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 95047ערר על חוות דעת מומחה שמאות מכרעת
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2532/ א"מגורים ברח' רמז"10/06/2004