תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3545/ 87/ 7ערר על תנאים ברנדס 5
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3873/ מחמגורים-הבית על הירקון17/03/2011