תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5255מתן היתר בתנאים לתוספת מעלית פנימית+ חדר מכונות במרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5539בקשה לשינויים פנימיים ותוספת גגון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5512בקשה להריסת חזית קיימת והחזרתה למצב שבהיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5534בקשה להיתר לש.חורג מקומה טכנית למחסנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5139התנגדות להיתר לש.חורג לבית כנסת בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85005ערר על שומת היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 2688"בית אילה"17/07/2001
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 3725בית קפה בקומת הקרקע רח' בן גוריון