תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5578התנגדות להיתר לשימוש חורג ממגורים לבית אוכל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5579התנגדות להיתר לשימוש חורג ממגורים לבית אוכל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5217התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים בזמן הבניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5342התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לבית אוכל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5204תנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל מרתפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5205התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל מרתפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5206התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל מרתפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5255התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5296התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין