תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 06/ 2תוספת לבית קיים
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 07/ 2שימוש חורג לגן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 05/ 2מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 08/ 2דיר צאן ומתבן
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 10/ 2גדר רשת
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 06/ 2לגיטימציה לבנין קיים + תוספת בשטח עיקרי
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 05/ 2מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 05/ 2פיצויים
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 05/ 2פיצויים
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 05/ 2לגיטמציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 10/ 2ערר על שומה מכרעת
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 05/ 2שימוש חורג ממגורים לנגריה
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 07/ 2סגירת קומת עמודים לצורך גן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים324/ 11/ 2תוספת 2 יחידות דיור+מבואות ומדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ 6778/ 10/ 41איחוד וחלוקה, שינוי קווי בנין, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ מק/ 17386/ 11/ 31שינוי קווי בנין והגדלת תכסית קרקע, דיר אל אסד08/08/2012
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ מק/ 6778/ 03/ 12הקטנת קו בנין קדמי , דיר אל אסד28/05/2006
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ מק/ 6778/ 10/ 2הקטנת קווי בנין, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ מק/ 6778/ 10/ 21שינוי קו בנין , דיר אל אסד28/12/2011
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ מק/ 6778/ 10/ 31שינוי קו בין, דיר אל אסד04/08/2011
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ מק/ 7247/ 11/ 28איחוד וחלוקה ושינויקוו בנין ותכסית, דיר אל אסד04/11/2012
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבככ/ מק/ 2003/ 32שינוי קווי בנין, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 1199 - צפוןשינוי יעוד בגושים 18967, 18816 - בענה-דיר אל אסד04/06/1971
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 13263הקמת שכונת מגורים בת כ-624 יח"ד מזרחית לישוב דייר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 13707שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי של מקורות צפונית לדיר אל אסד08/12/2005
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 14702שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וליגיטימציה למבנה קיים,דיר אל אסד20/12/2005
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 15251הגדלת אחוזי בניה , גובה ומרווחים , במתחם דיר צאן, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 15355שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א', מערב דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, משגב, דיר אל-אסדתוכניתג/ 15987בית עלמין צפוני אל שג'ור, שכ' דייר אל אסד20/03/2008
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 16049שכונת מגורים צפונית, 634 יח"ד, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 16516שינוי ייעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' , צפ' מז' דיר אלאסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 16590לגיטימציה למבנה משק חקלאי לגידול בע"ח, מפטמה לבקר ולצאן לבשר, דיר אל אסד06/08/2012
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 18150שינוי יעוד מחקלאי למגורים, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 19530ביטול קטע דרך למתן לגיטימציה למבנה קיים דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 19872תכנון שכונת מגורים דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 20202שינוי בקו בנין והגדלת זכויות בניה, דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 7247יעודים שונים לגידול הישוב -דיר אל אסד13/09/2001
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 874חלוקה -דיר אל אסד27/09/1968
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 998מתאר דיר אל אסד14/07/1983
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ בכ/ 6778/ 06/ 35לגיטימציה לבניה קיימת , דיר אל אסד
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתגנ/ 15284הגדלת זכויות בניה נקודתי למתן לגיטימציה, והקטנת קוי בניין, דיר אל אסד20/11/2006
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתגנ/ 17386שינוי תווי דרך מס' 14, ש'גור24/03/2010
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתגנ/ 17951שנוי יעוד קרקע והצעת דרך מאושרת בשטח בנוי, דיר אל אסד