תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 41בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית ח/ 237/ א
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 48בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ח/ 237ב כ"י/ 352א
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 52בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) צח/ 237ב, ב"י/ 352א
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 54בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ח/ 237/ ב חולון
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 57בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ח/ 237ב
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 78בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית חד/ 237/ ב/ בי/ 352/ א
תל-אביבחולוןישות כללית05/ המ/ 33בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) לחוק
תל-אביבחולוןישות כללית05/ המ/ 36בקשה להאככת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197(ב) לחוק
תל-אביבחולוןישות כללית06/ המ/ 15ד/ ח/ 237 ב - ב"י 352 א
תל-אביבחולוןישות כללית06/ המ/ 22סעיף 197 (ב) תכנית ח/ 415 חולון
תל-אביבחולוןישות כללית06/ המ/ 27סעיף 197 (ב) לחוק תכנית ח/ 490 חולון
תל-אביבחולוןישות כללית06/ המ/ 34סעיף 197(ב) לחוק תכנית דח/237/ב/בי/352/א
תל-אביבחולוןישות כללית08/ המ/ 17סעיף 197(ב) חולון תכנית ח/ 490
תל-אביבחולוןישות כללית10/ המ/ 6בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תב"ע ח/ 490
תל-אביבחולוןנושא29/ 34/ 52בקשה לאישור הסכם בין עיריית חולון לבין קרן ידע לאקדמיים במדעי החברה והרוח
תל-אביבחולוןנושא31/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין אש"ל ולבין העמותה למען הקשיש
תל-אביבחולוןנושא32/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל אפיל אינק.- בית לזרוס
תל-אביבחולוןנושא33/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין נעמ"ת - מעון ילדים
תל-אביבחולוןנושא34/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין החברה לבידור ובילוי חולון בע"מ
תל-אביבחולוןנושא364/ 26/ 52: אישור הסכםאישור הסכם בין עיריית חולון לבין מכבי שירותי בריאות מרכז אבחון להתפתחות הילד ח
תל-אביבחולוןנושא37/ 34/ 52בקשה לאישור הסכם בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבחולוןנושא38/ 34/ 52בקשה לאישור חוזה חכירה עירית חולון - יונייטד ישראל
תל-אביבחולוןנושא384/ 26/ 52אישור 2 חוזים בין עיריית חולון לבין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ להשכרת גגות
תל-אביבחולוןנושא39/ 34/ 52בקשה לאישור חוזה חכירה עיריית חולון - הסוכנות היהודית
תל-אביבחולוןנושא40/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבחולוןנושא41/ 34/ 52אישור חוזה בין עיריית חולון לבין ויצ"ו הקצאת קרקע ללא תמורה
תל-אביבחולוןנושא42/ 34/ 52אישור חוזה בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל- בי"ס מקיף מיטראני
תל-אביבחולוןבקשה ועדה מקומית677/ 8014/ 7החלפת שימושים בתחום תכנית ח/ 370
תל-אביבחולוןבקשה ועדה מקומית678/ 8014/ 7שדרות הוז דוב 34 חולון - הסדר חנייה
תל-אביבחולוןבקשה ועדה מקומית679/ 8014/ 7בקשה להיתר בניה, שד' דב הוז 19 חולון
תל-אביבחולוןבקשה ועדה מקומית680/ 8014/ 7סוקולוב 67
תל-אביבחולוןבקשה ועדה מקומית682/ 8014/ 7הקטנת תקן חניה- שד' דב הוז 48- חולון
תל-אביבחולוןבקשה ועדה מקומית683/ 8014/ 7פטור מתקן חניה- רח' צ'לנוב 16 חולון
תל-אביבחולוןבקשה ועדה מקומית684/ 8014/ 7פטור מתקן חניה ברחוב שד' דב הוז 66 חולון
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבחולוןנושאאישור חוזה מכר בין עירייתאישור חוזה מכר בין עירית חולון לבין קנית השלום השקעות בע"מ
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, חולון, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבנושאביוב/ תגפ/ 10/ 2קו סניקה לביוב AY-Q
תל-אביבחולוןישות כלליתבינוי/ ח/ 370/ אבידןשינוי בינוי ברחוב שמעון אבידן ח/ 370
תל-אביבחולוןישות כלליתבינוי/ ח/ 370/ רביןשינוי בינוי ברחוב יצחק רבין ח/ 370
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביבחולוןתוכניתז/ המזלגג'סי כוהן02/02/1959
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1תכנית מתאר חולון- ח/123/04/1958
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 10/ אלאפשר בנית פרגולות באזור מגורים א' בבניני קוטג' בצמוד לחדרי יציאה לגג על גגו13/10/1994
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 14קביעת צפיפות דיור.
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 14/ אקביעת צפיפות דיור20/06/2002
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 14/ בהגדרת צפיפות באזור מגורים ג 304/09/2003
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 15תיקון תכנית המתאר ח / 1 - מרתפים17/05/1998
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 2תוכנית ח/ 1/ 206/01/1966
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 23תוכנית גגות26/06/2008
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 3תוכנית ח/ 1/ 327/12/1977
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 4תיקונים בתוכנית המתאר ח/121/06/1982
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 4/ אחולון, אזורי תעשיה א',ב',ג'08/05/1986
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 4/ דהוראות בניה לגגות15/07/1986
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 6חולון24/12/1989
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 7תוספת 30% בניה למגורים19/08/1990
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ 8הוראות בניה30/07/1989
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 1/ חולוןתכנית תיקון מס' 1 לתכנית מיתאר חולון23/08/1962
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 100תכנית בנין ערים מס' ח/10019/07/1962
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 100/ אח/100 א'02/03/1967
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 104תכנית מס' ח/10403/09/1970
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 107תכנית מס' 10706/06/1963
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 108תכנית מס' 10805/12/1963
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 110חולון25/03/1965
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 111תכנית מס' ח-11129/04/1973
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 112חולון01/04/1965
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 113תכנית מס' 11328/11/1963
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 114תכנית מפורטת מס' ח/11404/04/1963
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 115חולון30/04/1970
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 120תכנית בנין ערים מס' ח/12013/05/1965
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 121תכנית מס' ח/12105/03/1964
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 122תכנית בנין ערים מס' ח/12208/07/1965
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 123תכנית בנין ערים מפורטת ח/12321/10/1971
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 124תכנית מס' ח/12418/12/1969
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 127/ אתכנית מס' ח/127א'28/03/1968
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 130תכנית מס' ח/13020/06/1968
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 132/ בתכנית מס' 132ב'29/01/1976
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 132/ בחולון03/07/1980
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 132/ ב/ 2חולון ח/132 ב-216/08/1979
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 132/ גחולון03/07/1980
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 133תכנית מס' 13301/01/1976
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 135תוכנית מפורטת מס ח/13526/01/1967
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 137תכנית מס' 13709/03/1967
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 138תכנית מס' 13822/06/1967
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 138/ אחולון09/02/1978
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 139תכנית מס' ח/13918/08/1966
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 14תכנית מפורטת מס' ח/1405/07/1956
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 142חולון13/10/1966
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 144תל גיבורים16/08/1979
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 144/ בתכנית מפורטת מס' ח/144 ב'17/03/1983
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 145תכנית מס' ח/14503/09/1970
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 145/ בחולון17/07/1980
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 146/ במבנה ציבורי רח' חביבה רייך הרחבת התכליות המותרות26/09/2011
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 147חולון27/01/1966
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 147/ אחולון, נאות שושנים18/07/1968
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 149תכנית מפורטת מס' ח/14907/03/1969
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 149/ אחולון26/07/1973
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 152/ 1טבלת איזון10/11/1977
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 152/ 1/ 2טבלת איזון16/11/1995
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 152/ 1/ אתכנון כולל17/02/1977
תל-אביבחולוןתוכניתח/ 152/ 2טבלת איזון08/09/1977