תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבחולוןישות כללית06/ המ/ 15ד/ ח/ 237 ב - ב"י 352 א
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 09/ 5065התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מתקן של דוד מים בק. קרקע