תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 02/ 5202דחיית התנגדות להוספת מרפסות שמש לבניין בן 8 קומות.
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 02/ 5207דחיית התנגדות למתן היתר לבניית מרפסות שמש
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 07/ 5476התנגדות למתן היתר לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים לתקופה של 5 שנים
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 08/ 5099התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 12/ 5162התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים