תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ עוזי נרקיסשינוי בינוי- ח/ 370- רחוב עוזי נרקיס
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 02/ 5410מתן היתר בתנאים לבניית בית מגורים בן 8 קומות