תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 17ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א בתכנית גב/ 490 קביעת הוראות בינוי
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 13ערר על החלטת ועדה מחוזית ת"א בתכנית גב/ 500/ א - סיטי מרכז עסקים
תל-אביבגבעתייםבקשה ועדה מקומית459/ 8020/ 7שימוש חורג סמטת צור
תל-אביבגבעתייםבקשה ועדה מקומית461/ 8020/ 7קרוון בשטח ציבורי - כורזין גבעתיים
תל-אביבגבעתייםבקשה ועדה מקומית463/ 8020/ 7הקטנת תקן חניה- קולנוע שביט גבעתיים
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבגבעתייםתוכניתבב/ 119תכנית מפורטת מס' 11906/06/1976
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 01/ 5484סרוב מתן היתר לתוספת חדר יציאה לגג
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 01/ 5493דחית התנגדות לתוספת עליית גג ושינויים פנימיים בדירה קיימת.
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5042סרוב מתן היתר להתקנת מרזב
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5080דחיית התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת בית מגורים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5082מתן היתר בתנאים להריסת בניין קיים והקמת בית מגורים בן 3 קומות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5108אי מתן החלטה לבקשת היתר להתקנת מעלית
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5133אי מתן החלטה בבקשה להצבת אנטנות תקשורת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5165סרוב מתן היתר להריסת בניין קיים ובניית בניין חדש בן 3 קומות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5172דחיית התנגדות למתן היתר להריסת מ בנה קיים ובניית בית חדש חד משפחתי.
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5185תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת גב/281/ג/1
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5319דחיית התנגדות להקמת מעלון חיצוני בבניין מגורים קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5322סרוב מתן היתר להקמת מעלית בחדר המדרגות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5323סרוב מתן היתר לתוספת שטח לדירה קיימת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5327אי מתן טופס 5
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 02/ 5422סרוב מתן היתר לתכנית מפורטת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5423סרוב מתן היתר לתוספת שטח לדירה
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 02/ 5446סרוב מתן היתר לתוספת עליית גג
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5002ערר לפי סעיף 157 א (ו) - ניתוק חשמל
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5028סרוב מתן היתר לסגירת פתח מעלית בקומה א'
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5047דחיית התנגדות למתן אישור לתוספת שטח ולממ"ד בבית מגורים קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5054דחיית התנגדויות בחלקן למתן תוקף לאישור תוספת שטח וממ"ד בבית מגורים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5060ערר לפי סעיף 157 (ז)
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5061דחיית התנגדויות למתן אישור לתוספת בנייה והריסת מבנה קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 03/ 5079אי שמיעת התנגדויות ומתן תוקף לתכנית גב/ מק/ 2002
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5090מתן היתר בתנאים להקמת מעלית ותוספת חדר מכונות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5168סירוב מתן היתר לשינויים חיצוניים, לתוספת בניה ולשינוי גג
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5173קבלת התנגדויות בחלקן וסירוב מתן היתר להריסת מדרגות ובנייתם מחדש
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5178סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע ותוספת מחסן
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5264אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5325דחיית התנגדויות לתוספת שטח, הריסת מחסן ושינויים פנימיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5359דחיית התנגדות להקמת מבנה בן 4 קומות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5391אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5522סירוב מתן היתר לביטול חניה
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5737התנגדות לשימוש חורג מתעשיה לחנות ירקות בק"ק
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5748אי מתן החלטה בבקשה לתוספת מעלית
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51066אי מתן החלטה בבקשה להקמת מתקן תקשורת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51872אי מתן החלטה בבקשה להתקנת מתקן שידור
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51895התנגדות להקמת מעלית
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51903תוספת שטח לדירה בקומה א'
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51904התנגדות לתוספת שטח
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51907התנגדות להקמת מעלית חיצונית
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51909אי מתן החלטה לתוספת בנייה
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 04/ 51910התנגדות להפקדת תכנית מס' גב/ 454
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 04/ 51911התנגדות להפקדת תכנית גב/ 461
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51913הקמת מעלית חיצונית
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 51914הגדלת פיר מעלית קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 04/ 51915התנגדות להפקדת תכנית גב/ 456
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 52019סירוב למתן היתר להקמת אנטנה סלולרית
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 52283אי מתן החלטה
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 5374התנגדות למעלית וחדר משאבות ומכונות בקומת קרקע
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 5524דחיית התנגדות להקלה בקו בניין צידי
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 5565הקמת בית מגורים בן 4 קומות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 5568אי מתן החלטה להצבת מתקן תקשורת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 04/ 5571התנגדות להארכה מתן תוקף לעליית גג ושינויים פנימיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5079בקשה למתן היתר להקמת מתקן תקשורת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5139אי מתן החלטה
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5169סירוב מתן היתר להרחבת דירה בבנין קיים בקומה א'
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5177סרוב מתן היתר להרחבת דירה בבנין קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5204התנגדות למתן היתר להקמת מעלית וחדר מכונות בקומת קרקע והגדלת חדר אשפה
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5208בקשה למתן היתר להקמת מתקן תקשורת על גג קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5221 - 5211פיצויים בגין אישור תוכנית מתאר גב/ 830/ א'
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5231בקשה למתן היתר ללא המצאת כתב שיפוי כמבוקש
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5233בקשה למתן היתר להריסת מבנה קיים והקמת בית מגורים חד משפחתי
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5242בקשה למתן היתר לתוספת יח"ד בקומת מדרון +חניה לא מקורה+הריסת גדר ובניית גדר חדש
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5249אי מתן החלטה בנושא תוכנית שינויים ב-2 בנייני מגורים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5345בקשה לשמוש חורג ממגורים לגן ילדים בק.ק.
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5376בקשה למתן היתר להקמת מתקן תקשורת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5380התנגדות לפתיחת חלונות בדירה בקומת קרקע
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5389בקשה להריסת חדר יציאה לגג והקמת חדש+פרגולות+מרפסת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5401התנגדות לתוספת מעלית
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5407בקשה לפתיחת חלונות בדירה בקומת קרקע
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5412בקשה להיתר להקמת חדר בגג+פרגולה+מרפסת גג+שינויים פנימיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5413בקשה לאישור תוכנית שינויים בקיר+ממ"ד+ שינויים פנימיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5454בקשה להקמת מתקן תקשורת על גג בניין קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5459בקשה להיתר להנחת תשתיות תקשורת
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5462בקשה להיתר לתוספת בקומה א' שינויים פנימיים+חדר יציאה לגג
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5464היתר לבית מגורים בן 4 קומות ושתי מעליות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 05/ 5488התנגדות לתכנית גב/ מק/ 470
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5492היתר לתוספות ושינויים לדירה בקומה א'
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5504בקשה להקמת תורן תקשורת על גג מבנה קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5508התנגדות למעלית פנימית, חדר מכונות והגדלת לובי
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5518בקשה להריסת מבנה והקמת בנין חדש בן 4 קומות ומעלית
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5550בקשה להריסת מבנה ישן ובניית מבנה חדש
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 05/ 5553התנגדות לתכנית גב/ מק/ 470
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 05/ 5608איחוד 3 חנויות, תוספת גלריה ע"י חפירה לעומק הקרקע ללא שינויים חיצוניים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 06/ 5050התנגדות לאשור תכנית גב/ מק/ 475
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 06/ 5056התנגדות למתן תוקף לתוכנית גב/מק/473 תוספת שטחי שרות למרתף חניה נוסף
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגב/ 06/ 5057התנגדות למתן תוקף לתוכנית גב/מק/ 474
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 06/ 5105בקשה להריסת דירה בקומה א' ובנייתה מחדש+מרפסות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 06/ 5155בקשה להקמת מחסן+חניות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 06/ 5320התנגדות למתן היתר לחניות משותפות בק.ק. ושינוי בפיתוח בביח מגורים קיים
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 06/ 5328בקשה להתקנת מעלית