תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 09/ 5456התנגדות למתן היתר לבקשה להרחבת בית מגורים קיים בקיר משותף
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 09/ 5462התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 11/ 5385התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה בהתאם לתמ"א 38
תל-אביבגבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 12/ 5130התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה בהתאם לתמ"א 38
תל-אביבגבעתייםתוכניתגב/ מק/ 556רח' כ"ג 3607/12/2009