תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 25ערר על החלטת ועדה מחוזית תל אביב בתכנית רג/ 1345 - "בית גרונר"
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 49ערר על החלטה ועדת מחוזית תל-אביב בתכנית רג/ 1495 - החלפת שטחים
תל-אביברמת גןישות כללית10/ המ/ 12בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית רג/ 1124/ א'
תל-אביברמת גןישות כללית10/ המ/ 19בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק, רג/ 1206
תל-אביברמת גןנושא108/ 34/ 51בקשה לאישור חוזה בין עיריית ר"ג לבין מרכז ר"ג לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 39ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א לתכנית רג/ 1050/ ג - ארלוזרוב, מעלה הציפורים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 45ערר על החלטה ועדה מחוזית תל-אביב לתכנית רג/ 1213/ 1 - בית מועצה הפועלים
תל-אביברמת גןנושא126/ 26/ 51בקשה לאשור הסכם מיום 13.09.05 בין עיירית רמת גן לבין ניציבים נכסים וציוד בע"מ
תל-אביברמת גןנושא133/ 26/ 51אישור חוזה בין עיריית רמת גן לבין מרכז יום לקשיש באזור המרכז
תל-אביברמת גןנושא143/ 26/ 51אישור הסכם בין עיריית רמת גן לבין המוזיאון לאומנות ישראלית
תל-אביברמת גןנושא145/ 26/ 51הסכם שכירות בין עיריית רמת גן לבין קקאו סנטר
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית848/ 86/ 7מרכז ספורט הרכיבה בפארק הלאומי
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית850/ 86/ 7תחנת דלק סונול מכבים
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית851/ 86/ 7הפקעה לצורך הרחבת דרך
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית853/ 86/ 7מתחם אבנעל - שינוי שלביות ביצוע
תל-אביברמת גןנושא855/ 86/ 7הסכמת הוועדה המחוזית עפ"י תכנית רג/ 340/ ג/ 18
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית856/ 86/ 7צומת מסובים - תחנת דלק
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית857/ 86/ 7בקשה לתוספת שטח בית כנסת- הבילויים 44 ב' ר"ג
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית858/ 86/ 7תוספת שטח בבית כנסת קיים
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית859/ 86/ 7בית כנסת לעדה המרוקאית
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית862/ 86/ 7הקטנת תקן חניה- רח' נרדימון 4 רמת גן
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית866/ 86/ 7בקשה לבניה בשצ"פ בתחום הספארי רמת גן- רג/ 340
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית867/ 86/ 7בקשה לבניה בשצ"פ בתחום הספארי רמת גן- רג/ 340
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית868/ 86/ 7סטיה מהוראות תקן חניה - עציון 8א'
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית869/ 86/ 7סטיה מהוראות תקן חניה - בן גוריון 134
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית870/ 86/ 7הקטנת תקן חניה- רח' נגבה 59 רמת גן
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5324-5298תביעת פיצויים בגין תכנית 380א'
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 09/ 92037תביעה לפיצויים לפי סעיף 197
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 09/ 95020ערר לפי סעיף 198 (ד)
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאהסדרת מרחבי תכנוןהסדרת מרחבי תכנון
תל-אביבבני ברק, בת ים, רמת גן, תל אביב-יפונושא הסכם בין נת"ע והרשויות ההסכם בין נת"ע והרשויות ההסכם בין נת"ע לרשויות המקומיות
תל-אביברמת גןתוכניתח/ 95תכנית מס' ח/9523/10/1969
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאחניהמדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים
תל-אביברמת גןתוכניתיג/ 344תכינת מס' י"ג 34429/08/1968
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמדיניות הכשרת עבירות בניהמדיניות הכשרת עבירות בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמחוז-תל-אביב(7)כיבוי אש
תל-אביברמת גןתוכניתממ/ 970"בר אילן"
תל-אביבבני ברק, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפונושאמסמך עקרונותמסמך עקרונות לתכנון אזורים בנויים הגובלים בתכנית למרחב נחל הירקון
תל-אביברמת גןתוכניתמתא/ 115תכנית מס' מת"א/15-106/09/1987
תל-אביברמת גןתוכניתמתא/ 6/ אתכנית מס' מתא/6-א07/03/1976
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5099תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גןתוכניתקא/ 335דרך- חיבור המתחם הצפוני(תוכנית תממ/ 322) עם דרך אלוף שדה03/09/2009
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאקרקעות מזוהמות - מסמך מדימסמך מדיניות לטיפול בקרקעות מזוהמות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 00/ 5516דחיית התנגדות למתן היתר לתכנית
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 01/ 5522אי מתן החלטה להיתר בנייה.
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 01/ 5523דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים לתוספת דירה בקומת קרקע.
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 01/ 5525דחיית התנגדות לשימוש חורג מחנות לדירה בקומת קרקע.
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5004תביעת פיצויים בגין אישור תוכנית.
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5006תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5007תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5008תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5009תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5011תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5043דחיית התנגדות לתוספת בנייה בדירה בקומה ב'
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5047דחיית התנגדות להקמת גדר בחצר בין שביל הכניסה לחצר פנימית
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 02/ 5060דחיית התנגדות לתוכנית רג/מק/767/ד'
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5061דחיית התנגדות לאישור תוכנית רג/מק/767/ד
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5062מתן היתר בתנאים לתוספת שטח לדירה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5063מתן היתר בתנאים לתוספת בניה.
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5105ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5156דחיית התנגדות לתוספת לדירה אמצעית בקומת קרקע
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5159סרוב מתן היתר לתוספת חדר כושר ושירותים בבריכת שחיה.
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5180דחיית התנגדות למתן היתר לתוספת מדרגות עלייה לגג.
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5182דחיית התנגדות להריסה והקמת קוטג'
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5211דחיית התנגדות בחלקה לתוספת לדירה בקומת קרקע
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5213דחיית התנגדות למתן היתר לבניין מגורים 2 קומות מעל קומת עמודים חלקית
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5218דחיית התנגדות לפתיחת דלת למרפסת פתוחה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5224דחיית התנגדות למתן היתר בתנאים להריסת מבנה והקמת מבנה מגורים בן 5 קומות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5225מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה בקומת המרתף.
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 02/ 5246דחיית התנגדות לתוכנית שינויים מס' 42/48
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5260סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגרש ריק לחניון פרטי
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5269דחיית התנגדות להריסת בניין והקמת בניין בן 3 קומות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5271דחיית התנגדות למתן היתר לעבודה מצומצמת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5298דחית התנגדות לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5303דחיית התנגדות בחלקה להגדלת דירה צפונית בקומה א'
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5313דחיית התנגדות לשימוש חורג מבית מגורים לבית אבות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5377דחיית חלק מהתנגדות להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5379תביעת פיצויים בגין תוכנית רג/1176
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5389סירוב מתן היתר לתוספת בדירה לשינויים פנימיים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5391דחיית התנגדות בתנאים ליציקת רמפת כניסה לחניון
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5396תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 02/ 5399דחיית התנגדות למתן תוקף לתכנית רג/ מק/ 1255/ 1
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 02/ 5405דחיית התנגדות לתכנית רג/ מק/ 1225/ 1
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5408דחיית התנגדות למתן הקלה לתוספת קומה שמינית
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5409דחיית התנגדות לבקשה להריסת מבנה והקמת בניין בן 4 קומות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5413דחיית חלק מההתנגדויות להרחבת בנייה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5414דחיית חלק מההתנגדויות להרחבת בנייה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5418דחיית התנגדות בחלקה ליציאה נוספת לחצר
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5420דחיית התנגדות בתנאים להריסת מבנה והקמת מבנה חדש
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5421דחיית התנגדות בחלקה להרחבת בנייה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5443אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 02/ 5447דחיית התנגדות לתכנית רג/ מק/ 1225/ 1
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5454דחיית התנגדויות להקלה בתוספת בניה
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרג/ 02/ 5456התנגדות לתכנית רג/ מק/ 1268
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 02/ 5460דחיית התנגדות בחלקה להריסת בניין והקמת בניין חדש
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 03/ 5010דחיית התנגדות לבקשת היתר להפיכת מחסן למגורים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 03/ 5017סירוב מתן היתר למעבר כלי רכב לבניין
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 03/ 5024סרוב מתן היתר לגג רעפים (במצב קיים)