תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהישות כללית03/ המ/ 41בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית מק/ מאא/ 1006אור יהודה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהנושא11/ 34/ 62אישור הסכם בין עיריית אור יהודה לבין יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה אינק'
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהבקשה ועדה מקומית48/ 8025/ 7תחנת תדלוק בשילוב מסחר
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהנושא9/ 32/ 62אישור חוזה בין עיריית אור יהודה לבין חברת טרשי את עובדיה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 01/ 5287פיצויים בגין תוכנית פוגעת ארצית תמ"א 4(2)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 01/ 5293ערר על אי מתן החלטה בתביעת פיצויים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 01/ 5320תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת- תמ"א 4(2)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 01/ 5347תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת- תמ"א 4(2)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 01/ 5350תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת תמ"א 4(2)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 01/ 5373תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת תמ"א 4(2)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 01/ 5388תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת תמ"א 4(2)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 02/ 5057סרוב מתן היתר לתוספת בנייה על הגג
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 02/ 5095דחיית התנגדות לאישור תוכנית מאא/מק/1046
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 03/ 5167סירוב מתן היתר להקמת עמוד תקשורת לרדיו מעל מבנה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 03/ 5488תביעת פיצויים בגין תמ"א 2/ 4
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 03/ 5757אי מתן החלטה בתביעה לפיצויים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 5105התנגדות להקמת תורן לאנטנה בגובה 24מ'
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 5106התנגדות להקמת תורן לאנטנה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 51161התנגדות להקלה ב-7 מ"ר לגודל מגרש מינימלי
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 5144בקשה לפתיחת שער (עבודה מצומצמת)
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 5210התנגדות לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 52102-52101התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 04/ 52108התנגדות לתכנית מאא/ מק/ 2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 04/ 52110התנגדות לתכנית מאא/ מק/ 2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 04/ 52217התנגדות לתכנית מאא/ מק/ 2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 52231סירוב מתן היתר להסדרת מנוף
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 5550סירוב מתן היתר להקמת אנטנה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 05/ 5108התנגדות למתן תוקף לתכנית מאא מק/ 1070
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5185התנגדות למתן היתר לבנייה חדשה - בית מגורים רב קומתי
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5234התנגדות למתן היתר לפתיחת פתח בגדר אחורית
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5253התנגדות למתן היתר לפתיחת פתח בגדר אחורית
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 05/ 5340התנגדות לתוכנית מתאר מאא/מק/1057
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5417התנגדות לאישור תכנית שינויים ותוספת יח"ד
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5523היתר לשימוש חורג מתעשיה למוסד חינוכי ל-10 שנים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5544התנגדות לתוספת שטח לדירה בקומה א' בבית משותף
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 05/ 5554התנגדות להיתר לשימוש חורג מתעשיה למוסד חינוכי לתקופה של 10 שנים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 06/ 5296תביעת פיצויים בגין תמ"א 4/ 2
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 06/ 5309התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 06/ 5389התנגדות לתוספת למבנה קיים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5034התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5055בקשה לשינויים ותוספות בשתי חנויות בק.ק. שלבית
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5074סירוב מתן היתר לבקשה להסדרת מנוף
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5192בקשה לתוספת שש אנטנות על גבי תורן קיים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5225סירוב מתן היתר לבקשה להצטרף לתורן קיים של חב' בזק
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5226התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מעלית פנימית
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5301מתן היתר בתנאים לבקשה להקמת גדר
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5312התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שטח ברית אבות קיים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 07/ 5441סירוב מתן היתר להריסת מבנה מסחרי והקמת חדש למסחר ותחנת דלק
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 07/ 5531התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים בחצר משותפת
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 08/ 5070התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים ותוספות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 08/ 5072התנגדות למתן היתר לבקשה לפתחית דלת יציאה, הגבהת גדר קיימת והקמת גגון
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 09/ 5281התנגדות לתוכנית מאא/ מק/ 1102
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 09/ 5315התנגדות לתוכנית מאא/ מק/ 1102
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 09/ 5365התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת למבנה קיים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 10/ 5153התנגדות לתוכנית מאא/ במ/ 90/ 3
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאי/ 10/ 5159התנגדות לתוכנית מאא/במ/3/90
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 10/ 5171התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים ותוספות בסניף בנק הפועלים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 10/ 5333סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים, תוספת בניה ושימוש חורג
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 10/ 5471סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים ותוספות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהבקשה ועדה מקומיתאיא/ 20050059הקמת מתקן תקשורת קטן ע"פ תמ"א 36 א' הכולל תורן לאנטנות וביתן יבול
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהנושאביוב/ מאא/ 06/ 2תכנית אב לביוב אור יהודה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאהסדרת מרחבי תכנוןהסדרת מרחבי תכנון
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאחניהמדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 100תכנון כללי03/11/1983
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 123תכנית מס' מ.א.א.12311/09/1986
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 131תוכנית מס' מ.א.א 13112/01/1986
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 132אור יהודה, תכנית מס' מאא/13216/07/1987
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 134תכנית מס' מא.א 13412/01/1986
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 135ביהכנ"ס שיבת ציון05/08/1990
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 138שינוי זכויות בניה ברחוב היוזמים05/08/1990
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 143בית אבות23/09/1993
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 145שינוי יעוד מגרשים ממגרש ציבורי מיוחד ליעוד חניה ציבורית20/08/1990
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 145/ 1תוספת זכויות בניה וקביעת קווי בניין וגבהי בניינים09/12/1993
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 146תוספות בניה לבנינים קיימים28/11/1991
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 148/ 1תוספת שטחים ליח' ד קיימות- שכונת האקדמאים19/09/2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 153חלוקה למגרשים והוראות בניה.21/02/1991
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 154שנוי יעוד קרקע הרחבות דירות28/11/1991
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 154/ 1הגדרת זכויות בניה ל"מגורים מיוחד"כמטרה לאפשר בנית עמותת מחוסרי דיור באור יהודה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 157שוק כפר ענה,קביעת אחוזי בניה, מיקום מקלטים, מעבר להולכי רגל,מגרש מיוחד ל09/01/1992
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 158/ באזור תעסוקה - פארק עתיד23/11/2000
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 158/ ב/ 1תוספת זכויות למבני צבור06/04/2003
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 158/ גאזור התעשיה -הגדלת שטחי שירות29/06/2009
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 159/ 1חלוקת מגרש ציבורי24/06/2003
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 160"שוק הפריקסטים"09/06/1999
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 160/ אתוכנית מאא/ 160/ א30/01/2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 161שכונת הראשונים - אור יהודה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 163"בית יהודה בבל"28/04/1994
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 164/ אלשנות ולתקן סעיפים בתקנון תכנית מאא / במ164-12-12/01/1995
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 181חילופי שטחים משביל ציבורי לתעשיה ומתעשיה לדרך והצמדתם לחלקות הסמוכות אליהם
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 183/ 1"כביש התעשיה"16/05/1996
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 186הפיכת אזור התעשיה הצפוני לאזור תעשיה ותעסוקה
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 187"שוק גולדמן" (כפר ענא)19/03/1998
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 189אזור תעשיה דרום מערב
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 205אזור תעסוקה דרומי, אור יהודה12/08/2004
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 210בית אבות
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 210/ אבית אבות מעונות סביון25/06/2001
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 210/ גהקמת בית קפה בשצ"פ27/11/2007
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 210/ דבנין מגורים -רח' העצמאות 8806/04/2009