תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדת מחוזית00/ 32ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז לאישור תכנית מח/ 64 / א - כביש מכבית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 13ערר על החלטת ו. מחוזית תל אביב לאשר תכנית ממ/ 5114
תל-אביבקרית אונוישות כללית02/ המ/ 79בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית תממ/ 236
תל-אביבקרית אונוישות כללית03/ המ/ 33בקשה לה.מ. להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) ת.מ"מ/259,188
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 3ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי בקשה לשימוש חורג לאיחסון בכפר אז"ר
תל-אביבקרית אונוישות כללית05/ המ/ 1בקשה לפי ס. 197 (ב) תוכנית מס' תמ"מ/277
תל-אביבקרית אונוישות כללית06/ המ/ 10הארכת מועד להגשת תביעת פיצויים ס. 197 (ב) תמ"מ/ 285
תל-אביבקרית אונונושא23/ 26/ 61אישור הסכם מכר בין עיריית קרית אונו לבין מינהל מקרקעי ישראל-מרכז מסחרי קיראון
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאחניהמדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמדיניות הכשרת עבירות בניהמדיניות הכשרת עבירות בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמחוז-תל-אביב(7)כיבוי אש
תל-אביבקרית אונונושאצל-קא-322-בר-אילןתכנית צל רובע בר אילן
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 01/ 5255/ אתביעת פיצויים בגין תוכנית תממ/277
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 01/ 5530אי מתן היתר להקמת פרגולה ע"ג מרפסת קיימת.
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 01/ 5533סרוב מתן היתר לתוספת קורות בטון
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 01/ 5541דחיית התנגדות למתן היתר לבניית בית מגורים דו משפחתי.
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5012מתן היתר בתנאים לבניית בית דו-משפחתי
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5100תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5101תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5102תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5103תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5117אי מתן החלטה בבקשה להיתר
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5166דחיית התנגדות לתוספת מעלית לבית משותף.
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5267מתן היתר בתנאים להקמת חדר אנגלית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5318תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת תמ"מ 299
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5394תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5411אי מתן החלטה לבקשה לשימוש חורג להפעלת גן אירועים פתוח
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5417אי מתן החלטה בבקשה להיתר בניה לשיפוץ מרתף
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5040דחיית התנגדויות בחלקן לבניית שלב ב'- מרכז מסחרי
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5071דחיית התנגדויות בחלקן לבקשת היתר לבניית שלב ב' של מרכז מסחרי
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5180מתן היתר בתנאים לתוספת שטח בקומת קרקע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5190ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5191קבלת התנגדויות בחלקן לגבי פתח כניסה למעלית במפלס הקרקע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5193התנגדות לבניית פרגולה
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5195ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5195 אתביעת פיצויים בגין תוכנית תממ/277
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5268קבלת התנגדויות בחלקן למתן אישור בנית 2 יחד" בדו משפחתי
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 03/ 5286אי מתן החלטה בבקשה למתן תוקף לשינוי לתכנית תמ"מ 285
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5500דחיית התנגדות לשחזור גדר
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5504אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5504/ אתביעת פיצויים בגין אישור תוכנית מח/64 א'- כביש מכבית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5514דחיית התנגדות בחלקה לתוספת בניה
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 03/ 5740התנגדות לתכנית תא/ מק/ 58
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5793תוספת שטח בקומת קרקע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 4218תוספת לתחנת דלק קיימת
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51062ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51062 אתביעת פיצויים בגין תוכנית תממ/277
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51070התנגדות לתוספת בנייה בקומת קרקע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51164התנגדות להריסה ובניית מבנה מחדש
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 5145התנגדות להיתר לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51893ניתוק חשמל לפי סעיף 157 א'
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51951 - 51963/ אתביעת פיצויים בגין אישור תוכנית מח/64 א'- כביש מכבית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 5196דחיית דיון בבקשה עד להסדרת חריגות בנייה וטיפול בבקשה לשימוש חורג
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51963-51951אי מתן החלטה בתביעה לפיצויים
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51985דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים להקמת בניין בן 12 קומות
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51992הקמת גדר בגובה 0.5 מ'
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52032התנגדות להיתר לאישור בדיעבד לסגירת מרפסת
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52053-52052תביעת פיצויים בגין תכנית מתאר מחוזית 236
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52059-52054תביעת פיצויים בגין תכנית 236
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52112 - 52215/ אתביעת פיצויים בגין אישור תוכנית מח/64 א'- כביש מכבית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52215-52112אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בגין אישור תכנית מת"א 16/1
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52365התנגדות לתכנית שינויים בבית דו משפחתי
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52392-52391ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 52413בקשה לבניית פרגולה מעץ בבית משותף
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 5252-5228תביעת פיצויים בגין אישור תכנית תמ"מ 299, תמ"מ 281
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 5371 - 5283/ אתביעת פיצויים בגין אישור תוכנית מח/64 א'- כביש מכבית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 5371-5283אי מתן החלטה בתביעה לפיצויים
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 5375בניית גדר באורך 8 מ' במקום 20 מ'
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5002התנגדות למתן היתר לתוספת שטח למרתף
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5004ערר על אי מתן החלטה
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5081 - 5093/ אתביעת פיצויים בגין אישור תוכנית מח/64 א'- כביש מכבית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5093 - 5081פיצויים בגין אישור תוכנית רש/ 446
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 05/ 5131בקשה למתן תוקף לתכנית קא/ מק/ 95
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5140בקשה למתן היתר להקמת מבנה יביל
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5158ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5159בקשה למתן היתר למחסן
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5171דחיית תוכנית מפורטת קא/מק/101
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5197 - 5188תביעת פיצויים בגין אישור תוכנית מתאר 281 פסגת אונו בקרית אונו
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5199התנגדות למתן היתר להריסת יח"ד 1 מתוך 4 ובנייתה מחדש כולל ממ"ד , מחסן, גג ומרפס
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5202תביעת פיצויים בגין אישור מת"א 16
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5202/ אתביעת פיצויים בגין אישור תוכנית מח/64 א'- כביש מכבית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5203בקשה למתן היתר לתוספת למבנה קים+מרקיזה+מחסנים
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5224התנגדות למתן היתר להחלפת משאבות ומיכלי אגירה והוספת מערכת הגברת לחץ בבנין
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5257בקשה למתן היתר לשינויים במבנה
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5273בקשה למתן היתר להגדת מס' יח"ד מבלי לחרוג משטחי הבניה המותרים
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5297בקשה להקמת מכללה ללמוד תורני+תוספת שטח
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5304הפסקת חשמל בנכס
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5311פיצויים בגין אישור תוכנית מת"א 16 כביש מכבית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5314התנגדות להריסת יח"ד מתוך 4 ובניתתה מחדש
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5317בקשה לבניית בית מגורים 20 קומות
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 05/ 5318התנגדות לתוכנית מתאר קא/מק/98
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5325ערר בגין אי הספקת חשמל לנכס
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5326ערר בגין אי הספקת חשמל לנכס
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5351התנגדות לבנית יחידת דיור
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5356בקשה לתוספת בניה למבנה קיים+הרחבת חדר+סככות וגדרות
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5368התנגדות לתוכנית שינויים, שינוי בגג רעפים +תוספת גגון
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 05/ 5374התנגדות לתכנית קא/ מק/ 87
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 05/ 5375התנגדות לתוכנית קא/ מק/ 87