תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 2ערר על החלטת ו.מחוזית לאשר תכנית הר/ 1900
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 22ערר על החלטת ו.מחוזית לאשר תכנית הר/ 1900
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 3ערר על החלטת ו.מחוזית לאשר תכנית הר/ 1900
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 10בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית הר/ 1645/ ב
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 16בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1645/ ב
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 25בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית הר/ 1980
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 39בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית הר/ 1645 ב'
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 40בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית ח/ 237/ ב חולון
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 50בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 645ב הרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 56בקשה להארכת מועד ס. 197(ב9 תכנית הר/ 1367ב
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 60בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/1645ב'
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 61בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1890
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 71בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1645/ ב/ הרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 72בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1936/ הרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית03/ המ/ 11הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית תמ"א/ 23, הר/ 1936
תל-אביבהרצליהישות כללית03/ המ/ 23בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים סץ 197(ב) תמ"א/ 15
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 9ערר על החלטת ו. מחוזית תל אביב לאשר את תכנית הר/ ד/ 5310
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 53ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר בתנאים את ת. הר/ 2066/ מח בית עלמין בהרצליה
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 57ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר את ת. הר/ 2006/ מח בית עלמין בהרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית05/ המ/ 40בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.253/ א
תל-אביבהרצליהישות כללית05/ המ/ 46הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת. הר/ 1645/ב
תל-אביבהרצליהישות כללית05/ המ/ 54בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס.197(ב) ת.הר/1839
תל-אביבהרצליהישות כללית05/ המ/ 55בקשה להארכת מועד להזשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.הרצליה 1597
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 17ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר את תכנית הר/1934 בהרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית06/ המ/ 18סעיף 197(ב) תכנית הר/ 1645/ א
תל-אביבהרצליהישות כללית06/ המ/ 32סעיף 197 (ב) לחוק הר/ 1645/ ב הרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית06/ המ/ 57בקשות להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197, תכנית הר/ 1654 ב'
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 11ערר על החלטת הוועדה המחוזית מחוז תל-אביב לדחות את ת. הר/1791
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 23על החלטת ועדה מחוזית לאשר בתנאים את תכנית הר/1/1985 מגורים גליל ים
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 28הר/ 4000 שדה תעופה בהרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית08/ המ/ 47בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית הר/ 1645/ ב תמ"מ/ 3/ 60 הרצליה
תל-אביבהרצליהנושא10/ 32/ 3/ 56הסכם עם יעקב חי ואח' בעלי המקרקעין גוש: 6668 חלקה 500
תל-אביבהרצליהישות כללית10/ המ/ 18בקשה להארכת מועד לתביעה לפי ס' 197, תכנית הר/ 1645/ב
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה למימי חופין10/ מ/ 1ערר על החלטת הוולחו"ף בתכנית הר/ 2163 - מלון אשל
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 46ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א לתכנית הר/ 2209/ 77 - שינוי יעודן של חלקות להשלמה
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 48ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א- תכנית מס' הר/ 2073/ מח - שינוי יעוד
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 1ערר על החלטת ולחוף לתכנית מס' הר/ 2010/ א- מלון ארכדיה הרצליה
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 3ערר על החלטה וולחוף בתכנית הר/ 2000/ 1 - סוככים עונתיים בבתי אוכל
תל-אביבהרצליהנושא15/ 32/ 56אישור חוזה בין עיריית הרצליה לבין ל.א לחימה באלימות נגד נשים
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית16/ 34/ 3/ 56הסכם החכרת קרקע מחלף הסירה
תל-אביבהרצליהנושא20/ 34/ 56אישור חוזה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינחומי
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית20010230היתר בניה ברח' גלי תכלת 36 בהרצליה
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית668/ 83/ 7תחנת דלק ליבסטור
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית669/ 83/ 7אחסנת ומכירת עצים ורעפים בסככה למחסן חקלאי
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית670/ 83/ 7תוספת מבנה מחסן למסעדה ברח' רמת ים
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית671/ 83/ 7בקשה לסטייה מתקן חנייה רח' מורדי הגטאות 39 הרצליה
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית672/ 83/ 7שימוש חורג ממגורים לבית קפה ברמות ים 8
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית673/ 83/ 7בקשה לפטור מחניה יציאת אירופה 10
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית674/ 83/ 7בקשה להיתר בניה למבנה חוף
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית675/ 83/ 7היתר לשירותים ציבוריים בגן בן-שפר רח' סוקולוב הרצליה
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית676/ 83/ 7הקלה מקו בנין למסילת רכבת
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית677/ 83/ 7הקמת מתקנים ארעיים בחוף הנכים
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית678/ 83/ 7בקשה להיתר לטיילת החוף בשפת הים הרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית679/ 83/ 7תכנית בינוי מתחם קאנטרי קלאב תכנית הר/ 1581
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית680/ 83/ 7תחנת שאיבה בדב הוז - מתחם המסילה
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית682/ 83/ 7פטור מהתקנת חניה - נורדאו 72 הרצליה
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית684/ 83/ 7בקשה להקמת מבני שירותים בחוף הים שכונת רמת ים
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית685/ 83/ 7בקשה להקמת מבני שירותים בחוף הים
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית686/ 83/ 7בקשה להקמת מבני שירותים בחוף הים
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית687/ 83/ 7בקשה להקמת מבנה שירותים מתועש - רחוב הנשיא בן צבי
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית689/ 83/ 7תכנית בינוי - מתחם קרית החינוך - מרפ"ד הפסגה
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית690/ 83/ 7בקשה לתוספות בניה במועדון ספורט ובריכת שחיה "נווה אמירים"
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית691/ 83/ 7בקשה לשיפוץ מבנה קיים- רח' בלינסון הרצליה
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית692/ 83/ 7בקשה לשימוש חורג בקרקע ובניינים קיימים לגן אירועים דרך ארץ אירועים וטבע בעמ
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית694/ 83/ 7בקשה להיתר בניה להגדלת שטח הקירוי בריכה ברח' התנאים 4 הרצליה
תל-אביבהרצליהנושא695/ 83/ 7קביעת שימושים נוספים לבניין ציבור- תכנית הר/ 253/ א
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית698/ 83/ 7בקשת היתר בניה לסככות צל לאורך חוף הרחצה ופירוק סככות קיימות
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית699/ 83/ 7פירוק שלושה מבני שירות קיימים והתקנת שלושה מבני שירותים חדשים בחוף נפרד
תל-אביבהרצליהנושא85/ 26/ 56אישור הסכם בין עיריית הרצליה לבין תיאטראות ישראל
תל-אביבהרצליהנושא87/ 26/ 56אישור החלפת שטחים בין עיריית הרצליה לבין חיים ועדנה הראל ודניאלה ורן זגנרייך
תל-אביבהרצליהנושא88/ 26/ 56אישור חוזה בין עיריית הרצליה לבין רותי צרפתי
תל-אביבהרצליהנושא9/ 32/ 3/ 56הסכם עם אלברטין זילכה ואח' גוש: 6668 חלקות 1291-1297
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבהרצליהנושאביוב/ הר/ 11/ 1תכנית אב לביוב הרצליה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאהסדרת מרחבי תכנוןהסדרת מרחבי תכנון
תל-אביבהרצליהנושאהסמכת ועדה מקומית הרצליההסמכת ועדה מקומית הרצליה לעניין תכניות מפורטות ל"גליל ים"
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5391סרוב אישור להפקדה של תוכנית מפורטת.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5448מתן היתר בתנאים לבניית שני מחסנים.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5450 אערר על אי מתן החלטה בגין פיצויים
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5454אי מתן החלטה בדבר תביעת פיצויים.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההר/ 01/ 5487דחיית התנגדות לתוכנית הר/מק/2047.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5488תביעת פיצויים בתוכנית הר/1645 ב'
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5491מתן היתר בתנאים לתוכנית שינויים.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5502תביעת פיצויים בגין פגיעה מתכנית.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5503דחיית בקשה לשימוש חורג להקמת אנטנות.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5517תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת הר/1645ב'
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5528תביעת פיצויים בגין פגיעה מתוכנית.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5032סרוב מתן היתר לתוספת בנייה
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5039תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת הר/תפ/12 1929
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5040תביעת פיציים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5049סרוב מתן היתר להקמת תורן לאנטנות לתקופה של 5 שנים
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5051מתן היתר בתנאים לתוכנית שינויים בבית מגורים משותף
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5078תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת הר/1645 ב'
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5086תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת הר/ 1645 ב'
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5090סרוב מתן היתר לשינוי כיווני פתיחת שערים קיימים
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5093תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת הר/ 1645 ב'
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5094תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת הר/1645 ב'.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5104סרוב מתן היתר להקמת גדר
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 02/ 5110סרוב מתן היתר לשינוי מקום חניה בבית קיים.