תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית670/ 83/ 7תוספת מבנה מחסן למסעדה ברח' רמת ים
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית672/ 83/ 7שימוש חורג ממגורים לבית קפה ברמות ים 8
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5503דחיית בקשה לשימוש חורג להקמת אנטנות.
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 03/ 5335מתן היתר בתנאים לשימוש חורג ממגורים לבית קפה
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 03/ 5339מתן היתר בתנאים לשימוש חורג ממגורים לבית קפה
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 04/ 52034ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 5505התנגדות לתוספת יחידות שטח בבית מלון
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 5505-5507התנגדות לתוספת יחידות שטח בבית המלון
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 5506התנגדות לתוספת יחידות שטח בבית מלון
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 5507התנגדות לתוספת יחידות שטח בבית מלון
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 10/ 5145סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים בחזיתות+שינויים בפיתוח שטח
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 5525סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 12/ 5354התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת טיילת ופארק חופי
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 12/ 5392התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת טיילת ופארק חופי
תל-אביבהרצליהתוכניתהר/ 1749שנוי יעוד שטח מאזור מגורים א' לחניה צבורית מגוננת
תל-אביבהרצליהתוכניתהר/ 2000/ שמ/ 77תכנית לשימור אתרים בהרצליה
תל-אביבהרצליהתוכניתהר/ 2010מלון אכדיה 2000
תל-אביבהרצליהתוכניתהר/ 2010/ אמלון אכדיה -הרצליה
תל-אביבהרצליהתוכניתהר/ 2028המשך רח' וינגייט ורמת ים14/02/2002
תל-אביבהרצליהתוכניתהר/ 2073/ מחשינויי יעוד משצ"פ עפ"י תמא 13 לאזור מגורים,ומלונאות
תל-אביבהרצליהתוכניתהר/ 2163מגורים רח' רמות ים הרצליה פיתוח08/05/2011