תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשקלוןתוכנית04/ 02/ 101/ 63שינוי לתכנית מתאר אזור נשות ברנע - אשקלון31/07/1990
דרוםאשקלוןערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 27ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחות את ת. 4/ 03/ 106/ 42 ת. תדלוק באשקלון
דרוםאשקלוןערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 8ערר על החלטת הולחוף לתכנית תתל/ 7 תחנת הכח רוטנברג באשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית1/ 1/ 45/ 5שינוי מס' 1 לתכנית מס' 5/45/111/02/1971
דרוםאשקלוןתוכנית11/ 02/ 168תכנית מיתאר - מרינה אשקלון13/07/1992
דרוםאשקלוןתוכנית11/ 03/ 179תכנית מפורטת למרינה אשקלון02/07/1995
דרוםאשקלוןתוכנית2/ 01/ 40/ 5שינוי מס' 2 לתכנית מס' 5/40/01 (143/03/4)26/10/1972
דרוםאשקלוןתוכנית27/ 81תכנית מס' 81/2714/05/1964
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 1שינוי מס' 1 לתכנית מס' 101/02/404/07/1974
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 10שינוי לתכנית מתאר17/01/1980
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 100לב אשקלון- סיטי20/10/1998
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 102שינוי לתכנית מתאר אזור נוה - חוף29/07/1997
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 103שינוי לתכנית מתאר - רח' כצנילסון, מגדל22/01/1998
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 104שינוי לתכנית מתאר - קטע מגדל אשקלון22/05/1997
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 106שכונות דרומיות08/12/1998
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 107שינוי לתכנית מתאר- כביש מס' 4-אשקלון05/01/1997
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 108שכונת כוכב הצפון20/03/1997
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 109שכון הפולנים - אשקלון11/03/1999
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 11שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח לבניני ציבור02/11/1978
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 115חניות תת קרקעיות19/09/1997
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 116דיור מוגן לקשישים - גבעת ציון אשקלון29/04/2002
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 117אזור גני ברנע - שכונת ברנע אשקלון09/12/1997
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 118הקמת מגרש מגורים מתחם יהודה הלוי - שמשון היוזם: שו"פ בע"מ11/09/1997
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 12שינוי יעוד עבור שוק עירוני14/08/1978
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 120הקמת שכונת מגורים - גן השיקמים28/04/1999
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 121אזור למתקנים הנדסיים31/05/2000
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 122הרחבת גן לאומי - אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 123שכונת רפאלי - אזור ברנע27/12/1999
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 124מיתחם קרית האומנים23/09/1999
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 127רח' כצנלסון- מגדל אשקלון24/12/2009
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 129תחנות תדלוק באזור התעשיה
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 13תוספת תכליות לשצ"פ02/08/1979
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 132רח' הרב נורוק אפרידר - אשקלון06/12/1999
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 133שכונת "נווה ים" ד' - אשקלון25/06/2006
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 134אזור תעשיה דרומי - אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 135בית מגורים לגימלאים - בית ניצולי השואה04/08/2002
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 136מסוף כימיקלים03/02/2003
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 138מגרש 21A אזור תעשיה דרומי - אשקלון10/12/2002
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 139פרדס חוות עמיצור - אשקלון05/05/2003
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 140הרחבות דירות במיתחם מגורים קיים - שכונת שמשון05/08/2010
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 141תוספת זכויות בניה והתאמת אופי הבינוי שכונת גבעת ציון אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 142הגדלת זכויות בניה באזור מגורים א' - שכונת שמשון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 143רח' הטייסים מגרש 54 - אפרידר
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 144הקמת מבנה מגורים - רח' אורט פינת רח' הרב נורוק03/02/2003
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 145רח' הרב גניש, מגדל אשקלון13/03/2007
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 146הקמת בית אבות שכונת אפרידר02/08/2001
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 147כפר הגולף אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 148שדרת השקמים
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 149שינוי תוואי דרך מס' 1 - אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 15תיקון לתכנית מתאר, שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א'02/08/1979
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 150מתקן להתפלת מי ים אשקלון10/11/2002
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 151מחסנים לכלי גינון05/05/2003
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 152קטע רחוב צה"ל - מתחם איזק רוטנברג שכונת מגדל אשקלון03/07/2003
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 153אזור אשכולי פז - אשקלון23/11/2005
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 154מרכז אריזה ולוגיסטיקה פרי - אור בע"מ - אשקלון08/07/2010
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 155חיבור לרשת הביוב העירונית - אשקלון12/01/2006
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 156פיסגת אפרידר - אשקלון26/08/2004
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 157מרכז דוד שוורצמן - מגדל - רחובאוסישקין - אשקלון10/03/2008
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 158מתחם שד' ירושלים- רחוב בן צבי אפרידר- אשקלון23/07/2007
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 159רחוב דיבולט - שכונת שימשון - אשקלון03/11/2005
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 16שינוי יעוד מגן לאומי לאזור לבניני ציבור, ותיקון לתכנית מתאר02/08/1979
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 160גן לאומי - אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 161רחוב הטייסים פינת גולני - שכונת אפרידר - אשקלון24/09/2009
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 162אפרידר הירוקה - אשקלון26/06/2011
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 163שינוי לתכנית מתאר - רחוב גולני אפרידר - אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 164מתחם א.כ.א מילניום - אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 165פארק הייטק ומתנ"ח - אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 166מגרש 8 א' - צומת סילבר - פאור סנטר - אשקלון27/11/2007
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 168רחוב נורדאו 21 - שכונת ברנע - אשקלון21/01/2010
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 169ביג - אשקלון21/01/2010
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 171שינוי סעיף 13 - מסוף הכימיקלים - חברת ק.צ.א.א. - אשקלון05/06/2008
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 172שד' התעשיה, צה''ל ''מיתמור'' - אשקלון07/03/2010
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 174אתר לתחנת משנה לחשמל (תחמ''ש) אשקלון צפון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 174/ אאתר למתקנים הנדסיים צפון אשקלון - תחנת משנה לחשמל
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 175מתחם ''קרית האקדמיה'' - אשקלון23/01/2008
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 176מבנה מסחרי מגרש 1 ''אפרידר הצעירה'' ברנע אשקלון07/10/2010
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 177תוספת חומרים למסוף כימיקלים (בתחום מכלל אשקלון של חבק קצא''א
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 178דרך גישה לבית העלמין (משד' רבין)23/02/2011
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 179אזור תעשיה דרומי אשקלון (מס' קודם 4/ מק/ 2177)06/07/2009
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 180בניה צמודת קרקע ברחוב השיטה (סמוך למלון המלך שאול)19/07/2012
דרוםאשקלון, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית4/ 02/ 101/ 181מיקשר ימי מס' 6 - חברת קצא"א מכלל אשקלון
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 182מתחם ר.א.ש אשכולי פז אשקלון22/12/2011
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 186הודעה לפי סעיף 77-78 - שתחול על תכניות הצמודות למכלול קצא"א
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 187מתקני ספורט במתחם מקיף ה' שכונת ברנע אשקלון01/11/2012
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 188מפעל לגידול אצות (חב' קצא"א במכלל אשקלון)
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 19תיקון לתכנית מתאר אשקלון - יעודי קרקע ב"מרכז הזוחל"21/07/1983
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 2שינוי לתכנית מפורטת23/03/1975
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 21שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור לבניני ציבור (אוניברסיטה)08/05/1980
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 22שינוי יעוד קרקע
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 23תקן חניה לעיר לפי יעודים12/11/1981
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 24שינוי יעוד באזור מלאכה - שכונת שמשון, גן הורדים25/03/1982
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 25אשקלון25/03/1982
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 26אשקלון17/02/1983
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 27תיקון לתוכנית מתאר אשקלון שינוי יעוד מאזור לבנייני ציבור לאזור חקלאי11/05/1972
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 30שכונת שמשון גבעת ציון אשקלון24/02/1983
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 31ביטול מגבלות של אזורים מסוימים בתוכנית המתאר19/07/1984
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 32שינוי מס' 32 לתכנית מס' 101/02/403/03/1983
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 33שינוי מס' 33 לתכנית מיתאר מס' 101/02/413/10/1983
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 35שכונת מגדל17/05/1984
דרוםאשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 35/ אשינוי מס' 35 א לתכנית מס' 101/02/423/06/1985