תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 308חאן דרך הבשמים צופר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 312הרחבת מושב צופר