תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238תוכנית 7/ 03/ 23820/02/1958
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 1נחל עוז והסביבה07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 2שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק - נחל עוז23/06/1985
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 3הרחבת קיבוץ נחל עוז
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 5פארק הפילים - נח''ל עוז
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 121שימוש חורג למשטח זמני לאחסנה פתוחה של אגרגטים מסוף קרני
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 122שימוש חורג מקרקע חקלאית למשטח זמני לאחסנה פתוחה ומכולות של אגרגטים
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ נחל עוז26/09/2011
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכניתד/ 115נחל עוז20/02/1958
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6011התנגדות לבקשה להיתר להקמת מסוע במעבר הגבול קרני וכן על אי מתן החלטה