תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129מרכז חינוכי אזורי שפירא22/12/1977
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 1שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה דרך ומתקן הנדסי - מרכז שפירא13/06/1991
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 2מרכז שפירא08/01/2009
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 3מרכז שפירא14/03/1994
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 4מרכז שפירא - הגדלת זכויות במגרש מס' 6225/11/2010
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 7הרחבת מרכז שפירא
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 294אחוזת אתרוג - מגרש 40 - שינוי קו בניין ותוספת זכויות21/09/2006
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2029מרכז שפירא06/11/2001
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2038מרכז שפירא05/09/2002
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2082מרכז שפירא - אחוזת אתרוג - שקמים
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 20דרך מס' 3 - שינוי תוואי הדרך בקטע צומת מרכז שפירא
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6018בקשה לתוספת מדרגות חיצוניות
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080979בקשה להקמת אתר פלאפון לצידי כביש 3 מול מרכז שפירא (תורן מע"צ)