תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 22ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז דרום לדחות את ת. 2/ 03/ 111/ 17 מרכז חוף אלמוג
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית12/ 02/ 179מעבר גבול ע''ש יצחק רבין05/01/2012
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית12/ 03/ 186פנטזיה דרומית נחל רודד01/12/2011
דרוםאילתתוכנית16/ 03/ 02צופית דרום30/05/1968
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמון17/02/1983
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101 א'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת - הקמת מבנה טרנספורמציה
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 10כריה (רדימיקס) בנחל רודד05/01/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 102משתלת יותם - שדרות התמרים פינת ארגמן - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 104מרכז תיירות דרך יותם - אילת01/11/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 106בית ספר "אור החיים" - אילת04/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 109פינוי מתחם שדה תעופה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 11כריה וחציבה בהר אסא21/04/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 116מגרש 169 - סמטת הר שלמה 6, שחמון 8 - אילת26/01/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 117בית מגורים ברחוב לוטוס מגרש 398 גנים ב'
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 118מבנה צמוד קרקע במגרש מס' 180 שכונת שחמון10/08/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 119שטח למבני ציבור
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 120שינוי יעוד שטח מ''תעשיה ומלאכה'' ל-''תעשיה מלאכה ומסחר''
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 121טורבינות רוח רמת יותם
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 123מחסום הכניסה לאילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 13שיפולי הר שחמון-תיירות ומתקנים01/05/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 14תחנת שידור ליד אזור מלונאות16/09/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 16אזור מגורים24/02/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 19תחנת תדלוק ושירותי דלק30/01/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 20מסדרון תעבורתי - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 22חוף דרומי, ואדי חמד - אילת12/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 22/ אשינוי יעוד משטח ללא בנייה ודרך מתוכננת לשטח מלונאות ונופש
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 23תכנית מיתאר אילת מזרח01/11/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 24אילת, אזור תעשיה נמל חופשי
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 25תיקון לתכנית מתאר- שינוי יעוד מאזור מלאכה לאזור מלונאות, אילת.04/02/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 26מ-1 מ-14 מ-3 דרכים ומגורים30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 27שינוי לתכנית מתאר "הגנים היפניים" אילת06/05/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 28מכונים ימיים20/11/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 28/ אשינוי לתכנית מתאר לאזור מכונים ימיים.01/07/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 30אזור צפון מלונאות24/10/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 31משתלות24/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 32שינוי לתכנית מיתאר - נחל שחורת24/02/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 33שכ' צפון 3 - כביש עוקף ששת הימים07/02/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 35שינוי לתכנית מתאר מערב 7- אילת01/07/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 36שינוי בהנחיות בניה לאיזור תעשיה ג' נמל חופשי אילת17/01/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 37שינוי יעוד משטח מוקפא ושטח תיירות לאזור מסחרי03/01/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 39תכנון אזוור ספורט פולו וגולף02/12/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 4יעוד שטח לתיירות ומלונאות14/06/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 40פארק צפרות16/11/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 41שינוי יעוד משטח לא לבניה לאזור מתקנים (אנטנות בזק) אילת18/06/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 42מבוא אילת10/04/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 44מלון נופית30/06/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 45מתקנים הנדסיים באזור הסבחה28/04/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 46שינוי משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרי11/08/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 47מגורי עובדי בתי מלון16/06/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 48הודעה על הכנת תכנית מיתאר - חוף דרומי
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 49פארק מרכזי אילת28/10/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 5תוואי רכבת לאילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 50מתקני תשתית הנדסיים יותם (בריכה 190+)30/01/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 52הודעה לפי סעיף 77-78 לחוק
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 53חניון רכב - אילת07/07/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 55תחנת דלק אילות25/05/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 56שינוי לתכניח מיתאר , חוף דרומי - אילת19/01/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 58חוות היען28/03/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 61בית המשפט - אילת19/01/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 63אזור תעשיה עתירת ידע
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 64מגרשים 14 ו15- מערב 7 -אילת12/06/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 66שינוי לתכנית מתאר מגרש מס' 10 - שכ' מערב 7 - אילת28/12/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 7יעוד שטח למפעל עיבוד מלח ושצ"פ03/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 70תקן חניה חדש לאילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 71חוף דרומי - מלון קרלטון30/03/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 72/ אמבוא אילת בנין שכביץ - אזור משולב משרדים ושרותי דרך
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמון22/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 74מתחם- יוזמה ותבונה
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 75שינוי לתכנית מתאר מחצבת גרניט בנחל שלמה-מזרח28/01/2002
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 76מתחם חב' צים אילת19/09/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 8אילת, דרך יותם, מרכז מסחרי תיירותי05/07/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 80אזור תעשיה ישן - אזור משולב אכסניה ומסחר
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 81תכנית למגרשים במערב 6 ומערב 715/04/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 82בנין עיריית אילת05/01/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 83מלון פטרה - מבוא אילת ב'
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 84אזור מגורים מיוחד מגרש 47 באזור העשיה הישן
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 85מועדון צלילה סנובה13/03/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 86חקלאות ימית בחוף הצפוני
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 87הצבת פסלים ורהוט רחוב בדרכים וחניות - אילת01/10/2003
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 88חוף מוגן - החוף הדרומי - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 89תצפית השלום- אזור השחמון אילת25/09/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 92מתחם סנטרל פארק - אילת20/08/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 94שכונת נחל רודד צפון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 95פארקים תת ימיים ושוניות מלאכותיות - אילת
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 101/ 96חוות רודד01/12/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 98אריולה - חווה לגידול אורגניים - אילת13/05/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 99מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים25/07/2006
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ב'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להצבת קרוואנים בבי"ס
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ג'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מבנה ליחידת החילוץ
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ו'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת בית כנסת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ז'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת מרכז יום לקשיש
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ח'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת בריכת אגירה למי שתי
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לתוספת למבנה כיבוי אש
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טוהקמת קרוונים לבית ספר תיכון תורני
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טזבקשה להיתר לשדרוג מתקן אחסון ושנוע כי"ל דשנים בנמל אילת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יגבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת גן ילדים דו כיתתי
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ידבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לבנייה בתחום שמורת האלמוגים
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יזבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להצבת קרוואן בגבעה אילת