תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6049תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת.
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6050תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 96035חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 96036חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6