תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 9משעול פיקוס 1 מערב 6 אילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 06/ 6073התנגדות לשינוי תכנית 2/ במ/ 18