תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 17מגרש 230 משעול אלון 6 שחמון רובע 4 אילת11/09/2012