תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשדרותתוכנית11/ 21/ 03/ 104שכ' נוה אשכול 48 יח"ד26/08/1979
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"ר
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 1מפתן בשדרות07/02/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 14תכנית מיתאר דרומית ממרכז שדרות12/06/1988
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 16תיקון לתכנית מתאר שדרות-מרכז31/12/1989
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 18שינוי מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'13/06/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 19שינוי ביעודי קרקע לתכנון אזור מגורים ג'.15/07/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 2שדרות27/07/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 2/ אשינוי בזכויות בניה - שינוי יעוד שטח לבנין מגורים - קומה אחת - שדרות27/07/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 20אזור המרכז - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 21שינוי יעוד קרקע משטח מסחרי ושטח ציבורי פתוח למגורים א' ולהפך.13/02/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 22שינוי יעוד ממעבר להולכי רגל לאזור מסחרי09/06/1996
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 23שינוי בקו בנין - שדרות06/07/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 24שינוי לתכניות מתאר מס' 21 / 02 / 101 ו- 21 / 02 / 101 / 2 מגרש 199 שדרות26/12/1993
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 26שינוי לתכנית מתאר שינוי יעוד מאיזור מסחרי לאיזור תעשיה שדרות05/05/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 30שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור19/12/1995
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 31מרכז תחבורה ועסקים- שדרות
דרוםשדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית21/ 02/ 101/ 33שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות15/02/2012
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 35שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך שדרות05/01/2012
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 6שינוי יעוד מחניה לשטח ציבורי פתוח - שדרות05/11/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 7הקצאת שטח למרכז המשותף שדרות - שער הנגב12/08/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 8שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים - שדרות18/08/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 120שכונת בן-גוריון ב' - שדרות09/08/2006
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 10שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - שדרות29/10/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 100משפחת תורג'מן - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 13שטח למרכז ספורט - שדרות06/02/1969
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 15יעוד שטח לבתי מגורים - שדרות06/02/1969
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 19קוטג' וגן ילדים - שדרות31/03/1977
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 25שוק קמעונאי - שדרות11/12/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 25/ אשוק רוכלים - אזור תעשיה - שדרות30/01/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 26בית כנסת, מקלטים וחדר לבית ספר - שדרות11/12/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 27שדרות, (מספר קודם: ת/4/11/1)03/07/1969
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 28שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מוסדות ציבור - שדרות05/06/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 3אזור מסחרי04/12/1975
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 31שדרות, (מס' קודם: ת/4/11/11)20/08/1970
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 36שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מוסדות ציבור (מעון) - שדרות11/12/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 38הגדלת אחוזי בניה - שדרות18/03/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 39שכונת רקפת - שדרות29/10/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 40שכונת עובדי ציבור - שכונת הזית - רחוב שפרינצק - שדרות20/07/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 40/ אקביעת הנחיות ומגבלות בניה - שכונת הזית, רחוב שפרינצק - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 42שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד לאזור מגורים א' - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 54שינוי יעוד מאזור בנייני צבור לאזור מגורים וחלוקתו לשתי חלקות - שדרות31/05/1984
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 6שינוי קוי בניה באזור מגורים א' - שדרות08/05/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 68שינוי מאיזור מגורים א' לאיזור מסחרי26/11/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 70שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה31/10/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 71שכונת הרקפת - שדרות01/10/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 72שינוי בהנחיות בניה מגרש 26430/04/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 76תחנת מוניות05/05/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 77מגרש 59 - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 78שינוי בהנחיות בניה - מגרש 70
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 8תרש"צ - 1/ 11/ 405/11/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 83רח' הורד 63 - שדרות09/07/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 84רח' הגופר מגרש 731/12/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 84/ ארחוב הגופר שדרות05/05/2003
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 85שינוי באחוזי בניה מגרש 477 - שדרות21/06/2000
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 86מגרש מס' 77 רח' יוסף שפרינצק12/07/2000
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 87שינוי מתעשיה למסחר - מגרש 103 - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 90מגרש 48 - רחוב הורד 44 שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות07/03/2010
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 94יגאל אלון 47- שדרות02/04/2008
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 95ישיבת הסדר מתחם מעוז - שדרות21/10/2010
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 96רחוב גיורא יוספטל 64 שדרות14/09/2009
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 98ישיבת הסדר שדרות12/05/2009
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 99מעונות סטודנטים21/06/2010
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 1שדרות, אזור מסחרי26/08/1973
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 14שדרות, קיוסק15/07/1976
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 19שדרות, מגורים א' והרחבת בי"ס31/08/1978
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 20שדרות, שוק קמעונאי11/12/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103/ 25קביעת אזור למיסחר13/10/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 1חנויות וטיפת חלב - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 12שינוי יעוד מש.צ.פ. למסחר (קיוסק) - שדרות06/05/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 14שינוי יעוד משטח ירוק לשטח מסחרי - שדרות27/07/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 18/ אקביעת הנלחיות ומגלבות בניה - נווה אשכול - שדרות14/10/1984
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 22/ אשדרות29/06/1989
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 24הנחיות בניה למגרשים 301, 502, 389-491 - אזור מגורים א' - שדרות30/01/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 25שינוי יעוד משטח ציבורי פתו לשטח פרטי פתוח - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 28הגדלת שטח בניה ושינוי בקוי בניה מגרשים 298 - 29625/10/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 29הקמת שכונת מגורים חדשה נוה אשכול שדרות09/09/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 30שינוי בהנחיות בניה - הקטנת אחוזי בניה במגרשים מס' 2,3,6,723/05/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 33שכונת נוה אשכול - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 34רחוב דוד אלעזר 1 - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 4יעוד שטח למועצה מקומית ומועצה דתית - שדרות05/06/1969
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 12אזור תעשיה מגרשים 25 - 26 שדרות01/10/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 16אזור תעשיה מגרש 6 שדרות27/11/2007
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 17אזור תעשיה (סופר סנטר) - שדרות25/01/2006
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 19רחוב בריסל 25 - שינוי משצ''פ לאזור מלאכה - שדרות12/05/2009
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 20הרחבת שטח למפעל תעשייה קיים - שדרות אזור התעשיה
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 5אזור תעשיה שדרות26/08/1979
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 8שינוי יעוד משטח מסחרי לאזור תעשיה
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 9קביעת מגרשים לתעשיה ומלאכה28/03/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 109שינוי קוי בנין ואחוזי בניה במגרש מסחרי21/07/1996
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 109/ 1שינוי בהנחיות בניה15/06/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 109/ 2שינויים בהנחיות בניה בשטח מסחרי07/06/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 110שינוי בהנחיות בניה במגרש 908 - הקמת תוספת קומה לבית כנסת15/06/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 111רח' הגופר- מגרש 12508/03/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 112רח' הפלמ"ח - שדרות10/08/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 113רח' נתן אלבז 2731/10/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 114אזור לבנייני ציבור ושטח מסחרי
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 115חלוקה חדשה של מגרשים בשכונת מגורים קיימת רובע מ3- שכונת יצחק רבין06/08/2003
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 115/ 1/ אבתי ספר ממוגנים בשדרות20/02/2008