תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 302/ 14תחנת דלק בקיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 302/ 20שרותי דרך ותחנת דלק קיבוץ צאלים08/11/2010
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 494קידוח צאלים 1 א'29/03/2007
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 2שינוי לתכנית מפורטת - קיבוץ צאלים18/11/1982
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 3הרחבת קיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 4חוות לולים 2 קיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 307אתר פסולת ליד צאלים18/11/1982
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 549קיבוץ צאלים - חוות לולים
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכניתע/ 38צאלים, תכנית מס' ע/3803/01/1952
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכניתתתל/ 51תחנת כח תרמו-סולארית שניאור בצאלים