תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 02/ 107/ 1תחנת שאיבה תראבין30/04/2008
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 02/ 107/ 3מתחם חלקאי עם לולים תראבין
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 701תראבין שלב ב'02/08/2006
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 702אזור משולב למסחר ותעשיה תראבין04/01/2011
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 703שטח ספורט ומתקנים הנדסיים תראבין10/07/2008
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ מק/ 2שינוי בעיצוב וקוי בניין תראבין