תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, דקלתוכנית7/ 03/ 291דקל29/10/1981
דרוםשמעונים, אשכול, דקלתוכנית7/ 03/ 291/ 1הרחבת מושב דקל09/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, דקלבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 133בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים, מבנה קבלה, מחסן
דרוםשמעונים, אשכול, דקלתוכניתמשד/ 37דקל
דרוםשמעונים, אשכול, דקלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6057בקשה להיתר בניה מתוקן לבית חדש שהוחל בבנייתו עפ"י היתר קודם
דרוםשמעונים, אשכול, דקלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 09/ 6017סירוב למתן היתר והתנאים שהוצבו לאישורו