תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 17שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה - לצד כביש 3
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146מושב שפיר
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 1מקלטים14/01/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 2ביטול ואיחוד חלקות וחלוקה מחדש07/01/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 3הרחבת מושב שפיר09/12/1997
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 4חלוקת מגרשים - חלקה 9 - מושב שפיר - שקמים
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 5משק 85 מושב שפיר07/03/2010
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 215שיפורים בכביש צומת הודיה- צומת ראם.04/09/1980
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 107שימוש חורג במחסן חקלאי למחסן ולמסחר בטרקטורונים
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 109שימוש חורג במבנה חקלאי בנחלה לבית מלאכה ליצור ואריזת תוצרת חקלאית
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 75הקמת תחנת תדלוק פנימית במושב שפיר
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ מק/ 2024חשמל תת קרקעי21/11/2000
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 176תכנית מס' ד/17627/01/1955
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 805ישוב שפיר30/11/1972
דרוםשקמים, שפירתוכניתע/ 24מושב עובדים29/11/1951
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 6/ 06/ 109שימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר