תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 1מרכז מושב זרועה18/08/1981
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 2מיקום למקלטים - מושב זרועה07/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 3מושב זרועה23/01/1997
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 4משק 25 - מושב זרועה14/06/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 5מושב זרועה
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 6זרועה - חוות לולים - חלקה 1319/07/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 7חוות לולים - מושב זרועה חלקה 77
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ מק/ 2069מושב זורעה - (קו שובל 11)05/08/2008
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ מק/ 2122מושב זרועה - מגרש 220
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ מק/ 2131מגרש 18 זרועה