תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 2שינוי לתכנית מפורטת מושב נועם27/06/2002
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 3תוספת 26 יחידות קהילתיות במושב נועם21/05/2002
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 4הרחבת מושב נועם
דרוםשקמים, שפיר, נעםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 138בקשה לשימוש חורג מחממות לאולם אירועים וחניה לכלי רכב - מושב נועם
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ מק/ 2027שינוי גבול בין מגרשים 3534 ,, שינוי בקוי בניה14/10/2001
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכניתדג/ 209תכנית מפורטת למושב עובדים24/05/1956
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6008התנגדות להקמת לולים ללא מילוי תנאי ועדת ערר בהחלטה קודמת.
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6009התנגדות להקמת לולים ללא מילוי הוראות ועדת ערר.
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6032סירוב מתן היתר לשינוי בלולים ללא חתימת משרד החקלאות