תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 02/ 328/ 11תחנת תדלוק בצומת מושב שיבולים18/04/2000
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 10הרחבת מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 11מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 12חלוקה והגדרת מגרשים משק 18א', 18ב' מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 2מרכז שיבולים08/05/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 9מושב שיבולים28/12/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 446בית צמיחה (חממה) - משב שיבולים21/05/2007
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ מפ/ 1038מתקן פוטו וולטאי מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 11/ 96020תביעת פיצויים בגין אישור תכנית 7/ 03/ 446 (חממה במושב שיבולים)