תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 14הקמת בית אריזה וחממות למשק 7 ליד מושב מלילות
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 20מגרש 28 ב' - מושב מלילות01/06/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 21חלקה 62 מושב מלילות26/01/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 23שטח חקלאי לגידול בעלי חיים - מושב מלילות
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 13מושב מלילות
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 3מוושב מלילות01/07/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 5מרכז מושב מלילות18/11/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 7שינוי לתכנית מפורטת תוספת יח"ד מושב מלילות28/07/1994