תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 05/ 2התר למגורים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 12/ 2הקמת יחידת דיור מעל מינימרקט
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 03/ 2בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 11/ 2בקשה להיתר מס' 103/10
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 05/ 2הקמת בית מגורים על קומת עמודים מפולשת
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 05/ 2התנגדות לתחנת דלק
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 05/ 2תחנת תדלוק
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 09/ 2שימוש חורג מדיר ללול
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 05/ 2תחנת תדלוק
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 11/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 06/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג לחנות
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 03/ 2סככה חקלאית
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארבקשה ועדה מקומית15570/ 7אבו גנב כמיל , מגאר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארבקשה ועדה מקומית15570/ 7בבקשה בהתאם לסעיף 97ב
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 04/ 2סככה ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 05/ 2תוספת יח"ד חדשה ולגיטימציה למבנים קיימים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 09/ 2הקמת יחידת דיור מעל מינימרקט
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 04/ 2הקמת סככה ומחסן חקלאיים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 10/ 2בניית סככה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 06/ 2לגיטימציה + תוספת יח"ד
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 06/ 2לגיטמציה + תוספת יח"ד
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 06/ 2בתוספת קומת מגורים בקומה א' לבנין קיים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 06/ 2תוספת חדר מעל בניין קיים ושימוש חורג לבית דפוס
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 04/ 2הקמת מחסן חקלאי וסככה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 07/ 2לגטימציה לשינויים במבנה קיים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 10/ 2תנאי ערבות שהותנה בהיתר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 10/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 11/ 2אי מתן טופס חשמל 5, ניתוק חשמל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 10/ 2תוספת קומת מגורים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 08/ 2לגטימציה לגן ילדים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 11/ 2התנגדות לתוספת בנייה גו"ח 25,26/15576 מגרש 200/1
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 07/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים326/ 08/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארבקשה ועדה מקומית5א/ 15565הקמת אנטנטת תיקשורת חברת פרטנר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארבקשה ועדה מקומית7/ 15570הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים812/ 12/ 2ערר על שמאי מכריע בגין תכניות ג'/850, ג'/8300
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים813/ 12/ 2ערר על שמאי מכריע בגין תכנית ג'/6696
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים836/ 11/ 2ערר על שומת היטל השבחה בגין תוכניות ג/8330,ג/8300, ג/13365
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10024שכונת בנה ביתך לחיילים משוחררים, שינוי למתאר, מג'אר12/03/2001
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10087שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור, ספורט ודרך, שינוי למתאר, מג'אר.
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10579שינוי דרך מס' 96 , שינוי למתאר, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10629תחנת כח קטנה, אזור תעשיה מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10848חלוקת מגרשים לבניה - מג'אר30/03/2000
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11004תכנית לשינוי תוואי דרך מס' 9 - מג'אר19/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11005תכנית לפיתוח שטח מסחרי בצמוד לתחנת תדלוק בצומת מג'אר - צלמון
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11113שינוי יעוד מאזור חקלאי למבני משק, מגאר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11115שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מג'אר03/02/2003
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11200תחנת תידלוק ושרותי דרך במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11387שינוי מחקלאי למגורים, מג'אר12/07/2000
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11604שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מגאר, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11605שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מגאר, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11676הרחבת תוכנית מתאר ושינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב מסחר, מגאר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11884הוספת אחוזי בניה, מג'אר17/07/2003
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11893בית עלמין במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11960הרחבת שטח למבני ציבור, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 12663הרחבה נקודתית במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 12701ביטל דרך במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 12871שינוי יעוד מחקלאי למגורים.24/02/2005
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13120תכנית מתאר חלקית לישוב מג'אר29/06/2009
צפוןהגליל המזרחי, מרום הגליל, מג'ארתוכניתג/ 13365מג'אר מרכז - תכנית מתאר29/06/2009
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13526שינוי יעוד משצ"פ למגורים09/03/2004
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13714שינוי קו בנין מדרך 806 ושינוי יעוד ממגורים לדרך
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13736שנוי יעוד מחקלאי למגורים20/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13758תיקון נקודתי לתכנית ג/ 651618/02/2004
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13877שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 15577 :
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 14407שינוי יעוד מחקלאי למגורים גוש 15580-מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 14767שינוי והתאמה של מערכת דרכים, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 14791יעוש שטח לאזור מגורים-דרום מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 15187שינוי יעוד לצרכי ציבור, מסגד ומרכז תרבות דתי, מג'אר27/09/2005
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1532הרחבת תחום הבניה בכפר מג'אר28/09/1979
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1552מחצבה -מיעאר12/12/1974
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1590מחצבה -מיעאר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1610מחצבה -מיעאר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 16186ייעוד שטח לבית עלמין בגוש 15583 , מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 16187ייעוד שטח לבית עלמין בגוש 15564 , מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 16538לול תרנגולות - אלמנסורה , כפר מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1669שינוי יעוד -מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 16798אזור תיירות ונופש , מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1720מחצבה -מיעאר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 17433יעוד שטח ללול תרנגולות, אלמנסורה, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 17643שימור כרמי זיתים, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 17797שכונת מג'אר דרום
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1781שנוי יעוד שטח לבית ספר מקיף -מג'אר27/04/1980
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 18077שינוי תוואי דרך אזורית 806 והתאמתו למצב קיים, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 18343שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ושצ"פ והתווית דרך, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 18809שנוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1927מחצבה -מיג'אר31/10/1975
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2008מחצבה -מיעאר - (גניזה )
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 21590מחצבה -מיעאר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2299יעוד קרקע לבית קברות -מג'אר17/07/1980
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2359שנוי יעוד מחקלאי לתעשיתי -מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2396שינוי יעוד מחקלאי למגורים - מג'אר23/02/1978
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2620יעוד שטח לגן זיכרון לחללי צהל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2621יעוד השטח לבית ספר ומגורים -במג'אר12/01/1978
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2806שנוי יעוד לתחנת תידלוק -מג'אר30/05/1979