תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 122/ 3הרחבת המושב ע"י תוספת של כ0 80 יח"ד קהילתיות מושב רנן21/07/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 122/ 6מגרשים 502, 701 (חלקות 135, 138) - מרכז מושב רנן
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 167בית עלמין - מושב רנן09/10/1986
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 529חוות לולים מושב רנן08/11/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מפ/ 1015מתקן פוטו-וולטאי מושב רנן14/11/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מק/ 2064מושב רנן מספר 11 - שמעונים
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מק/ 2141מגרשים 502, 701 (חלקות 135, 138) מרכז מושב רנן
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכניתת/ משד/ 36רשום אדמות היישוב רנן בספרי המקרקעין