תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםקרית גתערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 2ערר על החלטת ולקח"שפ מיום 1/11/04 בדונה בתכנית תממ/48/14/4
דרוםקרית גתערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 4ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 6/ 03/ 114/ 4 - הרחבת מושב נועם
דרוםקרית גתתוכנית16/ 9/ 03/ 104שינוי מס' 16 לתכנית מפורטת מס' 104/03/920/07/1981
דרוםקרית גתתוכנית18/ 9/ 02/ 101תכנית מיתאר מס' 101/02/9 שינוי מס' 1803/11/1987
דרוםקרית גתתוכנית21/ 9/ 02/ 101שינוי מס' 21 לתכנית מיתאר מס' 101/02/930/07/1989
דרוםקרית גתתוכנית3/ 9/ 03/ 112שינוי מס' 3 לתכנית מפורטת מס' 112/03/920/07/1981
דרוםקרית גתתוכנית6/ 03/ 110/ 1שינוי תוואי הכביש מדרום לקרית גת.05/10/1979
דרוםקרית גתתוכנית6/ 03/ 209מאגר מס' 88A - פלוגות18/07/1957
דרוםקרית גתתוכנית6/ 03/ 216ליעד שטח חקלאי לתעשיה11/12/1980
דרוםקרית גתתוכנית6/ 03/ 240תכנית מס' 240/03/614/10/1985
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101תכנית מס' 101/02/925/10/1975
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 1לשנות יעוד השטח ממגורים לבניני ציבור26/06/1977
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 10קרית גת20/07/1981
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 12קרית גת רובע הפרחים27/05/1982
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 13קרית גת06/05/1982
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 14שינוי יעודים29/07/1986
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 15תכנון כולל24/05/1988
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 16יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים צמודי29/01/1987
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 17שינוי יעוד משצ"פ31/03/1986
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 171שינוי מס' 17 לתוכנית 101/02/931/03/1986
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 18רובע בני ישראל - שלב ב'03/11/1987
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 2קרית גת26/08/1979
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 20קרית גת26/03/1989
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 21מרכז שטח הביצה30/07/1989
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 23תוכנית 9/ 02/ 101/ 2326/03/1989
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 24מרכז ספורט קרית גת27/10/1990
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 25שינוי בהנחיות בניה מגרש 6 - רובע המגדים26/03/1992
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 26שינוי לתוכנית מתאר - אזור גליקסון06/08/1992
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 27אזור תעשיה ומלאכה לאזור משולב24/12/1992
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 27/ אשינוי בהנחיות ומגבלות בניה21/12/1998
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 28תחנת דלק סונול בדרך הדרום19/10/1999
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 29רובע פ"ז05/11/2000
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 3תוכנית 9/ 02/ 101/ 308/07/1982
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 30מתחם C' - השכונות המערביות - רובע העפלה קירית גת26/09/1996
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 31שינוי לתכנית מתאר -שכ' גליקסון קרית גת28/07/1996
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 34הקמת אזור מ.ע.ר. בתחום רובע המלאכה קרית - גת27/09/2005
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 35הקמת שכונת מגורים - רובע בני ישראל23/10/2000
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 36אזור המע"ר, רובע המלאכה קרית - גת28/11/2001
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 37שכונת מגורים נופש וספורט - קרית גת22/03/2004
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 38הקמת שטח לבנייני ציבור והשלמת דרכים עבור אזור תעסוקה08/08/2007
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 39רובע הפרחים - קרית גת24/05/2009
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 4תכנית מס' 4/101/02/912/07/1979
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 40רימוני גת - קרית גת
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 41רובע החורש - קרית גת03/09/2009
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 42רחוב הר מצדה 34 - קרית גת23/07/2007
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 44שכונת גוגנהיים - קרית גת08/11/2007
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 5בעלות שלטון12/11/1981
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 7קרית גת04/09/1980
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 8שינוי מס' 8 לתכנית מיאתר מקומית 101/02/901/10/1981
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 9שינוי מס' 9 לתכנית מפורטת מס' 101/02/927/05/1982
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 139תחנת דלק "מבחור" - הזרע (על דרך מס' 35) (מספר קודם 269/02/6)
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 140קרית גת צפון
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 140/ 1קרית גת צפון מתחם 01 אזור ''חוות הזרע'' צפון שלב א
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 140/ 2קרית גת צפון - מתחם 07
דרוםקרית גתתוכנית9/ 02/ 142שכונה חרדית קטע
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 102/ 4קביעת הנחיות בניה לאזור מסחרי מגרש 8731/08/1995
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 102/ 5רובע החורש - קרית גת
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 103/ 2קרית-גת (רובע-הפרחים)29/01/1987
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 1תוכנית 9/ 03/ 104/ 120/02/1975
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 10אזור תעשייה קרית גת19/07/1979
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 11תוכנית 9/ 03/ 104/ 1109/10/1986
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 12קרית גת (אזור תעשיה)08/05/1980
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 13תוכנית 9/ 03/ 104/ 1309/02/1981
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 14שינוי מס' 14 לתכנית מס' 104/03/908/05/1980
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 15שינוי מס' 15 לתכנית מפורטת מס' 104/03/920/07/1981
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 16קרית גת, מדרום לאיזור התעשיה20/07/1981
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 17שינוי מס' 17 לתכנית מפורטת מס' 104/03/928/02/1985
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 18קרית גת29/01/1987
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 19שינוי מס' 19 לתכנית מפורטת מס' 104/03/925/08/1983
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 2אזור מלאכה קרית גת03/07/1975
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 21קרית גת19/01/1984
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 23תחנת דל קרית גת08/11/1984
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 24תוכנית 9/ 03/ 104/ 2431/05/1989
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 25קרית גת09/09/1985
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 26קרית גת09/09/1985
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 29קביעת אזור חדש לבינוי12/06/1988
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 3אזור מלאכה ותעשיה קרית גת03/07/1975
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 32אזור תעשיה דרומי - קרית גת06/08/1992
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 33שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה28/10/1993
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 35שינוי בהנחיות בניה - מגרש 2006 [06/10/1994
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 36אזור תעשיה29/07/1997
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 37התווית המשך דרך חוצה מגרש 2000 אזור תעשיה קרית - גת
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 38אזור תעשיה - קרית גת07/10/2010
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 39הקטנת רוחב ביטול והקטנת אורך דרכים03/02/2000
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 4תוכנית 9/ 03/ 104/ 403/07/1975
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 41ציפוי גת - אזור התעשיה - קרית גת20/10/2003
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 42מתחם השתתפות בנכסים17/08/2005
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 43הסדרת מפעל איסכור ואתר הנצחה אזור תעשיה קרית גת06/07/2009
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 44הרחבת מפעל סוגת07/11/2011
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 6אזור תעשיה04/09/1980
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 7קרית גת01/02/1979
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 9שינוי מס' 9 לתכנית מס' 104/03/926/08/1979
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 105/ 2שינוי תכנית מפורטת מס' 2/105/03/907/07/1977
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 106רובע המגדים - קרית גת26/03/1981
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 106/ 1קרית גת13/06/1985
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 106/ 2שינוי בהנחיות בניה - רובע המגדים10/04/1994
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 106/ 5רחוב הפרדס מגרשים 16, 15, 48, 47, 52, 55 - קרית גת07/11/2011
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 107בנה ביתך08/02/1978
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 107/ 2קרית גת18/03/1982
דרוםקרית גתתוכנית9/ 03/ 107/ 7רחוב עוזיהו מס' 24 - בנה ביתך - קרית גת04/09/2006