תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 1מושב גבעולים - מיקום למקלטים27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 14מושב גבעולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 4מרכז גבעולים01/10/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 6מרכז גבעולים30/12/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 8מושב גבעולים03/12/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ מפ/ 1029מתקן פוטו-וולטאי מושב גבעולים07/03/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ מק/ 2070גבעולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ מק/ 2128מגרש 146 - מושב גבעולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6060בקשה לקבלת היתר לבנית בית מגורים