תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 354/ 5שכונה 27 - הגדלת שטח ציבור - רהט08/05/2002
דרוםרהטתוכנית17/ מק/ 2113שכונה 27 - רהט
דרוםרהטתוכנית17/ מק/ 2147שכוהנ 27 - רהט20/09/2002