תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 2ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית 6/ 03/ 192/ 4 שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8חוות הרועים - שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8/ אחוות הרועים - שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים21/07/1983
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 2מושב שדה משה - תוספת יחידות דיור22/01/1998
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 3הקמת אזור מגורים א' - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 3/ אמושב שדה משה12/08/2004
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 4תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 5בית עלמין - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 6שדה משה - משק 6717/03/2011
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 96הקמת בית מלאכהלעבודות קרמיקה במבנה חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ מק/ 2111שינוי יעוד ממגורים בישוב חקלאי ומקרקע חקלאית למגורים.
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ מק/ 2149תחנת תדלוק מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכניתד/ 256תכנית מפורטת למושב עובדים03/10/1958