תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעישות כללית0001/ 2004בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 236.1
דרוםבאר שבעישות כללית0062/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 237/1
דרוםבאר שבעישות כללית0064/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 76/1
דרוםבאר שבעישות כללית0116/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 55
דרוםבאר שבעישות כללית0125/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 11
דרוםבאר שבעתוכנית02/ 05תכנית מיתאר מקומית מס' 05/0212/03/1970
דרוםבאר שבעישות כללית0206/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 103
דרוםבאר שבעישות כללית0221/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 20
דרוםבאר שבעישות כללית0562/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 237.2
דרוםבאר שבעישות כללית0604/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 91
דרוםבאר שבעישות כללית0753/ 2002בקשה להיתר בניה רמות ד' - מגרש 245
דרוםבאר שבעישות כללית0774/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 16
דרוםבאר שבעישות כללית0824/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 92
דרוםבאר שבעישות כללית0831/ 2002בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 242
דרוםבאר שבעישות כללית0858/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 41.2
דרוםבאר שבעישות כללית0866/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 22
דרוםבאר שבעישות כללית0885/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 86
דרוםבאר שבעישות כללית0910/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 96
דרוםבאר שבעישות כללית0922/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 229
דרוםבאר שבעישות כללית0938/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 59.1
דרוםבאר שבעישות כללית0969/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 235
דרוםבאר שבעישות כללית0970/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 50.2
דרוםבאר שבעתוכנית1/ 04/ 4שכונה ד' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית1/ 34/ 4באר שבע - נחל עשן
דרוםבאר שבעתוכנית1/ ד/ 637דרך מצדה ;24/06/1971
דרוםבאר שבעתוכנית1/ ד/ 710מס' חדש:1/131/03/519/04/1971
דרוםבאר שבעתוכנית10/ 08/ 4באר שבע העיר העתיקה
דרוםבאר שבעישות כללית1020/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 84
דרוםבאר שבעישות כללית1024/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 113
דרוםבאר שבעישות כללית1034/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 244
דרוםבאר שבעישות כללית1045/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 85
דרוםבאר שבעישות כללית1047/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 220
דרוםבאר שבעישות כללית1048/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 107
דרוםבאר שבעישות כללית1049/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 225
דרוםבאר שבעישות כללית1056/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 74
דרוםבאר שבעישות כללית1056/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 51
דרוםבאר שבעישות כללית1066/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - 111.1
דרוםבאר שבעישות כללית1071/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 46.1
דרוםבאר שבעישות כללית1071/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 72
דרוםבאר שבעתוכנית11/ 02/ 203תכנית מתאר רמות שבע
דרוםבאר שבעתוכנית11/ 02/ 213רמות ג' באר שבע28/06/2007
דרוםבאר שבעתוכנית11/ 03/ 118מתקן הנדסי16/02/1978
דרוםבאר שבעתוכנית11/ 03/ 199הסדרת שטח למתקנים הנדסיים המיועדים למערכת טיהור שפכים
דרוםבאר שבעתוכנית11/ 08/ 4באר שבע, העיר העתיקה
דרוםבאר שבעישות כללית1113/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 226
דרוםבאר שבעישות כללית1135/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 12
דרוםבאר שבעתוכנית12/ 08/ 4באר שבע העיר העתיקקה
דרוםבאר שבעתוכנית13/ 08/ 4באר שבע, העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית14/ 04/ 4באר שבע שכונה ד'
דרוםבאר שבעתוכנית14/ 08/ 4באר שבע העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית15/ 04/ 4באר שבבע שכנה ד'
דרוםבאר שבעתוכנית15/ 08/ 4באר שבע, העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית16/ 08/ 4באר שבע העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית17/ 04/ 4שכונה ב', באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית17/ 08/ 4באר שבע העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית18/ 08/ 4באר שבע, העיר העתיקנ
דרוםבאר שבעתוכנית19/ 08/ 4באר שבע עיר עתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית2/ 31/ 4שכונה יא' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית2/ 34/ 4באר שבע - נחל עשן
דרוםבאר שבעתוכנית2/ 5/ 02/ 05בניני ציבור15/10/1971
דרוםבאר שבעתוכנית20/ 08/ 4באר שבע עיר עתיקה
דרוםבאר שבעישות כללית2009-0290בקשה להקלה במספר מקומות חניה עפ"י תקן חניה
דרוםבאר שבעתוכנית22/ 08/ 4באר שבע העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית23/ 08/ 4באר שבע העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית24/ 08/ 4באר שבע, העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית25/ 08/ 4באר שבע העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית26/ 08/ 4באר שבע עיר עתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית3/ 03/ 115/ 7אחוד מגרשים 38,37,28, בגוש 2056 - אזור תעשיה צפוני - אשדוד
דרוםבאר שבעתוכנית3/ 03/ 116/ 6שינוי לתכנית מפורטת שיכון דרום באר שבע29/07/1993
דרוםבאר שבעתוכנית3/ 03/ 122תכנית מפורטת באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית3/ 07/ 4נוה נוי, באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית3/ 09/ 4באר שבע - נווה זאב
דרוםבאר שבעתוכנית3/ 34/ 3תוכנית 3/ 34/ 3
דרוםבאר שבעתוכנית3/ 5/ 02/ 05מסחר27/04/1972
דרוםבאר שבעישות כללית398/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 39
דרוםבאר שבעתוכנית4/ 07/ 4באר שבע - נחל בקע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 05/ 3שינוי יעוד משטח למלאכה לשטח מסחרי - באר שבע27/04/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 10שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג'- גוש 38033
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 11שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 16קביעת מגבלות בניה בשטחים היסטוריים בבאר שבע30/07/1970
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 19עיר עתיקה19/05/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 20באר שבע, העיר העתיקה09/02/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 22שינוי יעוד - רח' העצמאות באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 23עיר עתיקה04/12/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 24עיר עתיקה-מוסד ציבורי19/02/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 27באר שבע, העיר העתיקה08/05/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 28שינוי באחוזי בניה וקווי בניה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 32תכנית מס' 32/101/02/506/07/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 33תיקון לתכנית מתאר- העיר הישנה -ב"ש
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 36העיר העתיקה, דרך דוד טוביהו - אסף שמחוני22/10/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 39/ אשינוי בהנחיות בניה העיר העתיקה18/02/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 40חלוקה למגרשים - באר שבע02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 41תיקון לתכנית מתאר העיר הישנה, שינוי יעוד מאזור מגורים ב' למסחרי - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 42שינוי בתקנון - רח' יאיר עיר עתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 43באר שבע, תחנת רכבת טורקית11/08/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 44עיר עתיקה-רח' החלוץ /יאיר מסחר05/08/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 45תכנית כללית של עיר הישנה באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 6שינוי יעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי בגוש 38005 - דרך חברון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבע12/03/1970
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 01תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאית