תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 70שדרות ירושלים- שכונה ט'
דרוםבאר שבעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 09/ 6111התנגדות להקמת מבנה מסחרי-סופרמרקט בסמוך לתחנת דלק