תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 140רחוב ארלוזורוב שכונה ג' באר שבע18/03/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 147רחוב ארלוזורב 31/2 - שכונה ג' - באר שבע27/11/2007